Đại học Công nghệ Brno (BUT)

Đại học Công Nghệ Brno là ngôi trường Đại học thuộc Brno Cộng Hòa Séc, trường đào tạo đa dạng chuyên ngành thuộc về lĩnh vực kỹ thuật với 8 khoa và 2 trường đại học. 

dai-hoc-brno

>>> Du học Séc tại Đại học West Bohemia 

>>> Du học Séc tại Đại học Charles Prague 

Giới thiệu về Đại học Brno

Đại học công nghệ Brno (BUT) l nằm ở Brno, Cộng Hòa Séc, trường được thành lập vào năm 1899, ban đầu chỉ cung cấp khóa học duy nhất về kĩ thuật công trình, nay BUT đã phát triển thành một trường đại học lớn mạnh ở Séc với hơn 24,000 sinh viên đăng kí học ở 8 khoa và 2 trường đại học hệ thống.

Hệ thống thư viện tại trường: Dịch vụ thư viện và thông tin được cung cấp bởi thư viện và trung tâm thông tin BUT tại các khoa. Các hoạt động chủ yếu của thư viện bao gồm quản lý và cung cấp các bộ sách và tài liệu, đáp ứng yêu cầu các chương trình học và kế hoạch nghiên cứu của các khoa.  Các dịch vụ khác của thư viện bao gồm:

  • Thông tin, tư vấn và dịch vụ tư vấn
  • Dịch vụ nghiên cứu
  • Dich vụ sao chụp ( sao chép, in ấn, đóng hồ sơ,…)
  • Dịch vụ điện tử ( kết nối với nguồn thông tin điện tử)

Chương trình học tại Đại học công nghệ Brno (BUT)

Chương trình cử nhân:

Các chương trình cấp bằng cử nhân bao quát nhiều lĩnh vực khoa học và kĩ thuật cũng như kiến trúc và nghệ thuật bao gồm nhiều chương trình liên ngành kết hợp kĩ thuật với khoa học, kinh doanh và y dược.

Đại học công nghệ Brno cung cấp chương trình chính quy hoặc chương trình kết hợp kéo dài trong 3 hoặc 4 năm với nhiều lĩnh vực thú vị. Nếu hoàn thành tốt, sinh viên sẽ nhận được bằng cử nhân (Bc).

Chương trình Thạc sĩ

BUT cung cấp 16 chương trình hệ chính quy hoặc kết hợp , thời gian từ 1 năm rưỡi đến 2 năm cho cấp bậc thạc sĩ với rất nhiều chuyên ngành đa dạng, thú vị. Nếu hoàn thành tốt chương trình học, sinh viên sẽ nhận được bằng “Ing.” (thạc sĩ khoa học), “Ing. arch.” (thạc sĩ kiến trúc) hay là “MgA.”(thạc sĩ nghệ thuật)

Chương trình Tiến sĩ

BUT cung cấp 21 chương trình tiến sĩ chính quy và kết hợp, thời gian từ 3 dến 4 năm về nhiều lĩnh vực nghiên cứu hay và thú vị. Nếu hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ nhận được bằng tiến sĩ.

Chương trình cấp bằng

Cử nhân

Bằng cử nhân (Bc.)

3 năm  ( thông thường) + 1 năm học dự bị đại cương ( nếu cần thiết)

Hoàn thành kì thi Final State và bảo vệ luận án cử nhân

Thạc sĩ

Bằng thạc sĩ (Ing.)

2 năm (thông thường) và 1 năm nghiên cứu dự bị đại cương ( nếu cần thiết )

Hoàn thành kì thi Final State và bảo vệ luận án thạc sĩ

Tiến sĩ

Bằng tiến sĩ

4 năm học chuyên sâu (thông thường)

Hoàn thành kì thi Final State và bảo vệ luận án tiến sĩ

 

Những yêu cầu đầu vào cho sinh viên quốc tế

Về chương trình cấp bằng cử nhân: Điểm GPA trung học phổ thông từ 70% trở lên, bản sao hợp pháp GCSE, TOEFL Basic English 213 và written English 550, các hồ sơ được xem xét riêng biệt.

Về chương trình cấp bằng thạc sĩ: Bản sao hợp pháp bằng cử nhân liên quan, bảng điểm, GPA tối thiếu 70% từ trường đại học trước đó, bản sao bảng điểm đại học, TOEFL Basic English 213 và written English 550. Các hồ sơ đều được đánh giá riêng biệt. Chương trình học thạc sĩ sẽ dựa vào số lượng giảng viên giám sát luận án thạc sĩ có sẵn tại trường.

Về chương trình cấp bằng tiến sĩ: Bản sao hợp pháp bằng thạc sĩ, bảng điểm, GPA đại học tối thiểu 80%, TOEFL Basic English 213 và written English 550, phỏng vấn đầu vào thành công. Chương trình tiến sĩ dựa vào số lượng giảng viên giám sát luận án tiến sĩ có sẵn tại trường.

Khóa học tại Đại học công nghệ Brno (BUT)

Học kì mùa đông: 13 tuần nghe giảng và 5 tuần kiểm tra

Học kì mùa xuân: 13 tuần nghe giảng và 5 tuần kiểm tra, kì nghỉ’\

Hạn chót nộp hồ sơ

          31/05 cho học kì mùa đông hoặc cho cả năm học

          15/11 cho học kì mùa hè.

 

Danh sách trường đại học Séc:

5/5 - (1 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646