Hệ thống giáo dục tại Bồ Đào Nha có gì khác biệt?

Hệ thống giáo dục phổ thông tại Bồ Đào Nha

Bộ giáo dục, bộ khoa học công nghệ và giáo dục đại học chịu trách nhiệm cho hệ thống giáo dục của Bồ Đà Nha. Họ được Bộ Lao động và Đoàn kết Xã hội hỗ trợ trong việc cung cấp giáo dục mầm non.

Bồ Đào Nha, bạn có thể lựa chọn trường công (thường miễn phí học phí) và cả trường tư.

Nếu bạn chọn trường tư, bạn phải xác nhận liệu rằng trường này có được công nhận bởi bộ giáo dục không (giáo dục trung học và giáo dục tiểu học) hoặc được chứng nhận bởi bộ lao động và đoàn kết xã hội/ viện an nhinh xã hội (đối với giáo dục mầm non).

giáo dục tại Bồ đào nha

Giáo dục mầm non tại Bồ Đào Nha

Được xác định là giai đoạn đầu tiên của giáo dục cơ bản trong quá trình học tập suốt đời.

Giáo dục mầm non dành cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Những trường mẫu giáo được quản lý bởi rất nhiều tổ chức quốc gia, các tổ chức từ thiện, những trường học tư, hợp tác xã và liên hiệp.

Xem thêm: 5 quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới

Chương trình giáo dục phổ cập: chương trình đào tạo cơ bản

Giáo dục cơ bản là bắt buộc và miễn phí đối với tất cả mọi người. Hướng đến trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Những học sinh hoàn thành chương trình này sẽ được nhận một giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình phổ cập.

Mức độ giảng dạy này kéo dài trong chín năm và bao gồm ba cấp bậc:

  • Cấp bậc thứ nhất kéo dài 4 năm: Lúc này bạn sẽ được dạy bởi một giáo viên (nhưng cũng được người khác hỗ trợ về chuyên môn). Nhấn mạnh vào sự phát triển giữa các nghiên cứu, hoạt động và việc giảng dạy ngoại ngữ;
  • Cấp bậc thứ hai, kéo dài hai năm, bao gồm các lĩnh vực liên ngành của giáo dục cơ bản;
  •  Cấp bậc thứ ba kéo dài ba năm. Nó được thiết kế như tập hợp các ngành hoặc nhóm ngành, kết hợp các yếu tố khác nhau của đào tạo nghề. Các lớp học được giảng dạy bởi một giáo viên duy nhất cho mỗi môn hoặc mỗi một lĩnh vực.

Giáo dục cơ bản nhằm cung cấp một chương trình đào tạo chung phổ biến:

  • Cho phép sinh viên phát triển sở thích, năng khiếu, những kỹ năng và phát triển theo giá trị của xã hội.
  • Cho phép sinh viên tiếp thu và nắm vững kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị hình thành trên nền tảng phát triển tổng quát và định hướng nghề nghiệp.
  • Khuyến khích sự phát triển giá trị, thái độ và thực hành để có ý thức trách nhiệm của công dân và sẵn sàng tham gia dân chủ.
giáo dục bồ đào nha chu trọng thực tế

Giáo dục bắt buộc: giáo dục trung học

Giáo dục trung học là chương trình đặc biệt, bao gồm những khóa học đa dạng định hướng cơ bản để chuẩn bị cho những bạn trẻ trên con đường bước vào ngưỡng cửa đại học và thị trường lao động. Nó kéo dài 3 năm, tương ứng với năm 10,11,12 ở Việt Nam.

Những lựa chọn được cung cấp bởi hệ thống giáo dục Bồ Đào Nha sau năm thứ 9 rất đa dạng về cả tiêu chuẩn giáo dục và hình thức giáo dục khác. Các em có thể tham gia khóa đào tạo về khoa học – nhân văn, nghệ thuật chuyên biệt, công nghệ hoặc dạy nghề do các trường trung cấp và dạy nghề cung cấp.

Giáo dục trung học cơ sở tiểu chuẩn bao gồm:

  • Các khóa học tổng quát – chủ yếu dành cho những người muốn đào tạo trình độ trung học để tiếp tục học lên cao hơn;
  • Khóa học công nghệ – định hướng cho những người có mục đích định hướng nghề nghiệp để họ có thể vào thị trường lao động.

Tham gia các khóa học tổng quát để có được bằng trung học. Các khóa học công nghệ dẫn đến chứng chỉ nghề nghiệp cấp độ 3 ngoài bằng tốt nghiệp này.

Các khóa học nghề lớp 10 là một con đường giáo dục và đào tạo thay thế ở trình độ trung học cơ sở dành cho thanh niên 15 tuổi đã hoàn thành chương trình giáo dục và có ý định tiếp tục lấy bằng cấp nghề ngay sau đó. Những khóa học này kéo dài một năm, đạt chứng chỉ nghề cấp độ 2 và tương đương với năm học lớp 10.

Hệ thống giáo dục đại học tại Bồ Đào Nha

Bên cạnh 47 quốc gia châu Âu khác, Bồ Đào Nha cũng đã ký kết Tiến trình Bologna, một chiến lược toàn Châu Âu nhằm hài hòa cấu trúc giáo dục đại học Châu Âu và thúc đẩy dự phát triển và hiện đại hóa giáo dục. Tiến trình Bologna, đầu tiên được ký vào năm 1999, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục đại học trên toàn châu Âu và cho phép trao đổi giáo dục giữa các quốc gia trong khi vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn phổ cập giữa các cơ sở giáo dục đại học châu Âu.

Do đó, Giáo dục đại học Bồ Đào Nha ngày nay tuân theo hình thức ba cấp độ như truyền thống đó là cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Hiểu về hệ thống giáo dục sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn để sinh viên quốc tế học tập.

đại học aveiro bồ đào nha

Trường Kỹ thuật và Đại học

Các học viện giáo dục tại Bồ Đào Nha được chia thành trường đại học và trường kỹ thuật cung cấp nhiều chương trình thực tiễn và các buổi đào tạo định hướng nghề nghiệp. Cả hai loại trường này đều có trường công và trường tư trải dài trên khắp Bồ Đào Nha. Hiện có 14 trường đại học công lập và 36 trường đại học tư nhân ở Bồ Đào Nha, với 20 trường kỹ thuật công lập ở Bồ Đào Nha và 64 trường kỹ thuật tư nhân.

Các trường đại học kỹ thuật cung cấp chương trình đào tạo hướng nghiệp trong các lĩnh vực như điều dưỡng, giáo dục, kế toán và chăm sóc sức khỏe, trong khi các văn bằng y khoa, luật, khoa học tự nhiên, kinh tế hoặc tâm lý học được đào tạo trong các trường đại học. Ngoài ra còn có một sự giao thoa các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm kỹ thuật, công nghệ, quản lý, giáo dục, thể thao và nhân văn được giảng dạy trong cả hệ thống đại học và các trường kỹ thuật. Nói chung, nếu bạn đang muốn theo đuổi một nền giáo dục tổng thể, bạn nên hướng tới việc theo học tại các trường đại học ở Bồ Đào Nha, trong khi sinh viên theo đuổi nghiên cứu của họ trong một lĩnh vực thực tế hơn thì nên đăng ký vào một trường kỹ thuật.

Danh sách đại học Bồ Đào Nha

Các loại bằng cấp

Bằng cử nhân

Cả trường đại học và trường kỹ thuật đều cấp bằng cử nhân tại Bồ Đào Nha. Trong hệ thống của trường kỹ thuật, để hoàn thành chương trình cử nhân, sinh viên phải hoàn thành 180 tín chỉ (tín chỉ châu Âu) và thường trải dài trong sáu học kỳ hay còn gọi là 3 năm học. Tại các trường đại học Bồ Đào Nha, phụ thuộc vào chương trình của bạn có thể yêu cầu 180 hoặc là 240 tín chỉ, nên có thể kéo dài 6 hoặc 8 học kỳ, 3 hoặc 4 năm.

Bằng Thạc sĩ

Trường đại học và trường kỹ thuật đều cấp bằng thạc sĩ. Bằng thạc sĩ từ các trường kỹ thuật nhằm cung cấp cho sinh viên chuyên môn nghiệp vụ. Trong khi đó bằng thạc sĩ từ các trường đại học tập trung vào đổi mới và tập trung vào nghiên cứu. Cả hai loại trường sinh viên đều phải học hết 90 đến 120 tín chỉ trong suốt ba hoặc bốn học kỳ. Một số chương trình đặc biệt như y, luật thì bằng thạc sĩ được thiết kế thời gian học tập dài hơn. Ngoài việc đạt được số lượng tín chỉ chính xác, tất cả sinh viên phải bảo vệ công khai luận văn, công việc dự án hoặc báo cáo thực tập để hoàn thành chứng chỉ.

Bằng Tiến sĩ

Chương trình tiến sĩ ở Bồ Đào Nha được cấp bởi các trường đại học và học viện. Đây là một nghiên cứu độc lập có sự giám sát bởi những chuyên gia hoặc các học giả chuyên ngành. Giống với bằng thạc sĩ, tiến sĩ cũng được yêu cầu phải bảo vệ công khai luận án khi kết thúc chương trình học. Một nghiên cứu tiến sĩ có thể kéo dài 3 năm.

Khóa học ngôn ngữ

Ngôn ngữ hướng dẫn trong chương trình cử nhân tại các trường đại học ở đây hầu hết bằng tiếng Bồ Đào Nha. Cũng có một số chương trình được dạy bằng tiếng Anh ở cấp cử nhân và nhiều hơn ở cấp thạc sĩ. Sinh viên đến từ Việt Nam được yêu cầu cung cấp chứng nhận khả năng tiếng Anh thông qua bằng TOEFL hoặc IELTS. Hầu hết các trường đại học yêu cầu khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Bồ Đào Nha tối thiểu ở mức B1 hoặc B2.

5/5 - (1 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646