Đại học Công nghệ Bialystok

Du học Ba Lan tại Đại học Công nghệ Bialystok (BUT), là trường đại học lớn nhất ở khu vực phía Đông Bắc Ba Lan. Bialystok là một tổ chức phát triển năng động hiện đại với hơn 60 năm kinh nghiệm trong việc giáo dục khoa học và công nghệ. BUT là một trung tâm công nghệ của khu vực. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động Ba Lan và nước ngoài.

dai-hoc-bialystok

BUT có 7 khoa (dân dụng và kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật điện, Khoa học Máy tính, Cơ khí, Khoa Kiến trúc, Khoa Quản lý và Khoa Lâm nghiệp) với hơn 11.000 sinh viên và 680 giáo viên.

Có một trung tâm thể thao, hội sinh viên, trung tâm giáo dục hiện đại, trung tâm ươm mầm khởi nghiệp và trung tâm INNO-EKO TECH ở cơ sở chính.

Chương trình giáo dục gồm ba học kỳ, chương trình cấp bằng toàn thời gian và bán thời gian. BUT cung cấp khoảng 30 khóa học.

• Thí sinh được mời đến ghi danh đối với: bằng thứ nhất hoặc các khóa học đại học (6 hoặc 7 học kỳ cho bằng BSc),
• Bằng thứ hai hoặc khóa học cấp bằng thạc sĩ (3 hoặc 4 học kỳ cho bằng MSc),
• Bằng thứ ba hoặc các khóa học tiến sĩ (8 học kỳ PhD: kiến trúc và quy hoạch đô thị, công trình dân dụng, khoa học máy tính, điện tử, kỹ thuật điện, kỹ thuật môi trường, thiết kế và bảo trì máy móc, cơ khí).

Hơn nữa, mỗi khoa của BUT có nhiều sự lựa chọn cho các khóa học sau đại học.

BUT đã được cấp phép để trao bằng tiến sĩ (DSc) trong bốn lĩnh vực khoa học, chẳng hạn như công trình dân dụng, kỹ thuật điện, thiết kế và bảo trì máy móc, cơ khí.

Hợp tác quốc tế. BUT đã hợp tác song phương với hơn 80 tổ chức học tập từ 30 quốc gia ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á. Các sự liên hệ này cung cấp nhiều học bổng, luận án tiến sĩ, sinh viên đến tham quan… Đại học Công nghệ Bialystok cũng ký kết chương trình Erasmus, đến hiện tại đã thực hiện hơn 120 thỏa thuận với trung tâm học thuật châu Âu.

Đơn vị có trách nhiệm tổ chức hợp tác quốc tế là văn phòng quan hệ quốc tế, trực thuộc quản lý bởi Phó hiệu trưởng phòng phát triển và hợp tác.

Sự thật và con số

• BUT được thành lập năm 1949
• 7 khoa
• Hơn 11 nghìn sinh viên.
• 70 thành tựu khoa học của sinh viên

Danh sách trường đại học Ba Lan:

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646