Học bổng tài năng IN – Wallonie – Bruxelles International

Wallonie – Bruxelles International (WBI) – Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Wallonie-Bruxelles (Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie) thành lập chương trình học bổng tài năng IN.WBI với mục tiêu tạo điều kiện cho những cán bộ giỏi và nghiên cứu sinh xuất sắc của các nước có thể nâng cao học vấn tại Wallonie và tại Bruxelles.

Các loại học bổng gồm: Học bổng tiến sĩ có thời hạn tối thiểu là một năm, được gia hạn tối đa ba lần; Học bổng sau tiến sĩ có thời hạn tối thiểu là một năm, được gia hạn tối đa một lần; Học bổng nghiên cứu ngắn hạn từ 1 tháng đến 3 tháng dành cho ứng viên trình độ tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ; học bổng này chỉ xem xét cấp cho các chương trình nghiên cứu trong khuôn khổ hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Wallonie – Bruxelles. Chi phí nghiên cứu tại chỗ không được tính đến. Ứng viên chỉ được hưởng một lần loại học bổng này (ngắn hạn).

Lĩnh vực đào tạo gồm: Vận tải và hậu cần, Cơ khí, Khoa học đời sống, Công nghệ sản xuất nông nghiệp, Hàng không – vũ trụ, Công nghệ môi trường. Ngoài ra, tất cả các lĩnh vực khác thuộc khoa học nhân văn, khoa học cơ bản hoặc khoa học ứng dụng đều có thể được xem xét.

Người dự tuyển phải có bằng thạc sĩ II hoặc tương đương và/hoặc có bằng tiến sĩ (nếu văn bằng do một trường đại học nước ngoài cấp thì phải được các cấp có thẩm quyền của Wallonie-Bruxelles công nhận và đánh giá là tương đương với trình độ thạc sĩ II của Bỉ). Đồng thời, bằng thạc sĩ đó phải có đủ điều kiện cho phép người được cấp bằng theo học tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại một trường đại học của Wallonie – Bruxelles.

Ứng viên truy cập vào trang web theo đường dẫn http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132990_media&userid&lang=ln1&rubr=bourse+bourses.
để biết được thông tin chi tiết về các giấy tờ cần nộp trong hồ sơ dự tuyển.

Mẫu đơn xin cấp học bổng và tài liệu giới thiệu đầy đủ về chương trình học bổng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp:
http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132990_media&userid&lang=ln1&rubr=bourse+bourses.

Ứng viên có thể thấy danh sách các trường đại học của vùng Wallonie hoặc của Bruxelles tại địa chỉ: http://www.ciuf.be/cms/loffre-denseignement.html

Thời hạn nộp hồ sơ: Đối với học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ, thời hạn tối thiểu một năm: ngày 1/3/2013 đối với năm học 2013 – 2014 và ngày 1/3/2014 cho năm học 2014 – 2015.

Đối với học bổng nghiên cứu: nhận hồ sơ 3 lần/năm. Cụ thể, với thời gian học tập dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9/2013: nộp hồ sơ trước ngày 1/2/2013; với thời gian học tập dự kiến từ tháng 10/2013 đến tháng 1/2014: nộp hồ sơ trước ngày 1/5/2013; với thời gian học tập dự kiến từ tháng 2 đến tháng 5/2014: nộp hồ sơ trước ngày 1/10/2013; với thời gian học tập dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9/2014: nộp hồ sơ trước ngày 1/2/2014; với thời gian học tập dự kiến từ tháng 10/2014 đến tháng 1/2015: nộp hồ sơ trước ngày 1/5/2014.

Hồ sơ dự tuyển gửi qua bưu điện tới địa chỉ: Wallonie – Bruxelles International – Service des Bourses d’excellence

A l’attention de M. Eric VANDELOOK

2, place Sainctelette à 1080 Bruxelles – Belgique

hoặc gửi qua thư điện tử: e.vandelook@wbi.be

Các ứng viên chỉ chọn một phương thức duy nhất khi gửi hồ sơ. Khi nộp hồ sơ xin học bổng, ứng viên bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận đồng ý tiếp nhận hoặc thư tiếp nhận ứng viên của trường đại học thuộc Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp.

Xem thêm:

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646