Học bổng thạc sĩ toàn phần-Học bổng Song phương Bỉ 2014-2015

Học bổng thạc sĩ toàn phần-Học bổng Song phương Bỉ 2014-2015

Về Chương trình Học bổng Song phương Bỉ Trong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam, chính phủ Bỉ mong muốn hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong công cuộc xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Học bổng song phương Bỉ (BBS) làm thành một phần quan trọng của chương…

Học bổng tài năng IN – Wallonie – Bruxelles International

Học bổng tài năng IN – Wallonie – Bruxelles International

Wallonie – Bruxelles International (WBI) – Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Wallonie-Bruxelles (Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie) thành lập chương trình học bổng tài năng IN.WBI với mục tiêu tạo điều kiện cho những cán bộ giỏi và nghiên cứu sinh xuất sắc của các nước có thể nâng…

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646