Đại học Zurich – Trường đại học lớn nhất Thụy Sỹ

Đại học Zurich đại học lớn nhất Thụy Sỹ

Với hơn 26.000 sinh viên đang theo học, Đại học Zurich (UZH) là trường đại học lớn nhất của Thụy Sĩ. Được thành lập vào năm 1833, UZH là một trong những trường đại học hàng đầu trong thế giới nói tiếng Đức. Gồm bảy khoa bao gồm khoảng 100 lĩnh vực chuyên môn khác nhau, trường đại học cung cấp một loạt các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ngoài ra, các chương trình giáo dục thường xuyên của UZH cung cấp những cơ hội học tập tuyệt vời.

Hauptportal Rämistrasse, im Hintergrund links Turm Uni Zürich.

Đại học Zurich nổi tiếng thế giới trong các lĩnh vực y học, miễn dịch học, di truyền học, khoa học thần kinh và cấu trúc sinh học cũng như trong kinh tế. Đến nay, các giải thưởng Nobel đã được trao trên mười hai học giả UZH.

Hiện UZH đang xếp hạng 80 thứ  trên thế giới, trường tiến hành giảng dạy và nghiên cứu với nhiều chuyên ngành đa dạng hơn ETH Zurich và Viện Công nghệ EPFL

Chương trình nghiên cứu:

Bảy khoa của UZH chịu trách nhiệm nghiên cứu, giảng dạy, và các dịch vụ công trong các lĩnh vực

Chương trình Cử nhân
– Khoa thần học
Cử nhân Nghệ thuật UZH trong nghiên cứu về tôn giáo
Cử nhân Thần học UZH
Cử nhân Nghệ thuật UZH

– Khoa Luật
Cử nhân Luật UZH (RVO13)
Khoa Kinh doanh, Kinh tế và Tin học
Cử nhân Nghệ thuật UZH Kinh doanh và Kinh tế (RVO16)
Cử nhân Khoa học UZH trong Tin học (RVO16)

– Khoa Dược
Cử nhân Y khoa
Cử nhân Y học
Vetsuisse-Khoa
Cử nhân: Thú y

– Khoa Nghệ thuật
Cử nhân nghệ thuật
Cử nhân Khoa học Xã hội
Cử nhân Khoa học Tâm lý

– Khoa Khoa học
Cử nhân Khoa học Khoa Khoa học (từ học kỳ mùa thu 2016)

Chương trình cấp bằng thạc sĩ

Khoa Thần học
Thạc sĩ nghệ thuật trong đạo Do Thái cổ đại (JDP)
Thạc sĩ Văn học trong Tôn giáo – Kinh tế – Chính trị (JDP)
Thạc sĩ Văn học UZH trong nghiên cứu về tôn giáo
Thạc sĩ Thần học UZH
Thạc sĩ Văn học UZH
Khoa Luật
Thạc sĩ Luật (JDP UZH UNIL, RVO14)
Thạc sĩ Luật UZH (Bằng đôi King College London, RVO14)
Thạc sĩ Luật UZH (Bằng đôi UC Berkeley, RVO14)
…..

Khoa Kinh doanh, Kinh tế và Tin học
Thạc sĩ Văn học UZH Kinh doanh và Kinh tế (RVO16)
Thạc sĩ Khoa học UZH trong Tin học (RVO16)
Thạc sĩ Khoa học UZH ETH trong định lượng Tài chính (RVO08)

Khoa Dược
Thạc sĩ Y Nhân

Thạc sĩ Chiropractic Medicine

Thạc sĩ Y học Nha khoa

Thạc sĩ Thú y

Vetsuisse-Khoa

Khoa Nghệ thuật
Thạc sĩ Văn học
Master of Arts (đơn chính)
Thạc sĩ Khoa học Xã hội
Thạc sĩ Khoa học Xã hội (đơn chính)
Thạc sĩ Khoa học Tâm lý học (đơn chính)
Thạc sĩ Văn học trong Cinema

Khoa Khoa học
Thạc sĩ Khoa học Khoa Khoa học
Phần Bằng Thạc sĩ Khoa học UZH ETH trong hệ thống thần kinh và tính toán

Danh sách trường đại học Thụy Sĩ:

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646