Đại học Klagenfurt

4.tif

Giới thiệu về du học Áo – Đại học Klagenfurt

>> Du học Áo – Đại học Khoa học ứng dụng Wien

>> Du học Áo tại Đại học Salzburg

Đại học Klagenfurt (hay Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, AAU) là một trường đại học sáng tạo, cơ sở giáo dục hàng đầu tại bang Carinthia Áo, những nghiên cứu của AAU thường xuyên được công nhận trong nước và quốc tế.
Được thành lập từ năm 1970, đến nay đã có hơn 10.000 sinh viên tham dự AAU ở Klagenfurt cho mục đích học tập và nghiên cứu, trong đó có khoảng 1.500 sinh viên đến từ nước ngoài. Khoảng 1.300 thành viên của đội ngũ nhân viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu và quản lý.

Chương trình nghiên cứu:

Cử nhân ( tiếng Đức và tiếng Anh)
Kinh doanh ứng dụng, Ứng dụng khoa học máy tính, Nghiên cứu Văn hoá ứng dụng, Tiếng Anh và Hoa Kỳ học, Khoa học giáo dục, Địa lý, Nghiên cứu Đức, Lịch sử, Quản lý thông tin, Công nghệ thông tin, Công nghệ thông tin, Phương tiện truyền thông và Khoa học Truyền thông, Triết học, Tâm lý học, Ngôn ngữ và văn học lãng mạn, Toán học kỹ thuật, Kinh tế và Luật

Thạc sĩ
Kinh doanh ứng dụng: chính trong quản lý môi trường và năng lượng
Kinh doanh ứng dụng: chính trong Doanh nhân
Kinh doanh ứng dụng: chính trong quản lý chung
Ứng dụng khoa học máy tính
Nghiên cứu Văn hoá ứng dụng
Tiếng Anh và Hoa Kỳ học
Địa lý và nghiên cứu khu vực: địa lý hệ thống Khoa học
Nghiên cứu Đức
Đức trong một bối cảnh đa văn hoá
Thông tin và Truyền thông Kỹ thuật: Hệ thống tự trị Studienzweig và Robotics
Thông tin và Truyền thông Kỹ thuật: Studienzweig Mạng và Truyền thông
Thông tin và Truyền thông Kỹ thuật: Studienzweig Wirtschaftsingenieurwesen
Quản lý thông tin
Quản lý quốc tế
Phương tiện truyền thông và quản lý hội tụ
Phương tiện truyền thông, truyền thông và văn hóa
Triết học
Tâm lý học
ngôn ngữ và văn học lãng mạn
Sinh thái học Xã hội và Nhân
Sư phạm xã hội và đặc biệt
Toán học kỹ thuật
Kinh tế và Luật

Tiến sĩ
Khoa học tự nhiên
Triết học
Khoa học Xã hội và Kinh tế
Khoa học Kỹ thuật

Danh sách trường đại học Áo:

4/5 - (3 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646