Giáo dục đại học ở Thụy Điển

Giáo dục đại học ở Thụy Điển được chia thành ba cấp độ: Cử nhân, Thạc sĩ, và Tiến sĩ. Giáo dục đại học được cung cấp dưới dạng các khóa học. Sinh viên có thể đăng ký để được nhận vào một khóa học tự do hoặc một chương trình cấp bằng.

Ở cấp quốc gia, Bộ Khoa học và Giáo dục chịu trách nhiệm về nghiên cứu và giáo dục đại học. Thụy Điển có một cấu trúc văn bằng giáo dục đại học và các cải cách khác phù hợp với tiến trình Bologna toàn châu Âu hiện nay nhằm mục đích hài hòa với các cấu trúc giáo dục đại học ở châu Âu.

giáo dục đại học tại Thụy Điển

Lệ phí nộp đơn và học phí

Sinh viên không phải là công dân EU/EEA hoặc Thụy Sĩ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán học phí và lệ phí nộp đơn cho các khóa học và chương trình học tại các trường đại học Thụy Điển. Mỗi trường đại học quyết định học phí và sẽ cung cấp chi phí tổng thể đầy đủ, trong đó có phí bảo hiểm bao gồm quản lý, tiếp nhận, dịch vụ và tiếp thị.

Danh sách đại học Thụy Điển

Ngôn ngữ giảng dạy

Sinh viên quốc tế có thể truy cập một lượng lớn các khóa học và các chương trình cấp bằng.

Tiếng Thụy Điển, là ngôn ngữ giảng dạy thông dụng cho cấp độ cơ bản. Các trường đại học Thụy Điển cung cấp một loạt các chương trình và khóa học được giảng dạy bằng tiếng Thụy Điển. Tất cả các sinh viên có kiến thức đầy đủ về tiếng Thụy Điển và tiếng Anh, có thể đăng ký các chương trình và khóa học này nếu họ cũng đáp ứng các yêu cầu nhập học còn lại.

Ở cấp độ nâng cao, một lượng lớn chương trình Thạc sĩ và một vài chương trình Cử nhân được giảng dạy bằng tiếng Anh. Nhiều trường đại học không cung cấp khóa học dành cho người mới bắt đầu bằng tiếng Thụy Điển. Bạn có thể tìm hiểu các trường đại học có các khóa học được tổ chức như vậy tại trang web Swedish Institute. Tuy nhiên, sinh viên trao đổi chính thức được cung cấp các khóa học bằng tiếng Thụy Điển và sinh viên Thạc sĩ có thể được chấp nhận nếu có chỗ trống.

Các Chương Trình

Chương trình Cử nhân

Chương trình cử nhân có độ dài từ 3 đến 5 năm rưỡi. Mỗi chương trình bao gồm các khóa học có độ dài khác nhau. Các chương trình Cử nhân được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu giáo dục khác nhau. Một chương trình học đầy đủ bao gồm tập hợp các khóa học trong một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể – chẳng hạn như kinh doanh, khoa học xã hội, hoặc khoa học tự nhiên – dẫn đến một bằng cấp.

Chỉ có một vài chương trình ở cấp độ Cử nhân được dạy bằng tiếng Anh. Đối với phần lớn các chương trình Cử nhân, kiến thức về tiếng Thụy Điển là hoàn toàn cần thiết để nhập học vì ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Thụy Điển.

Chương trình Thạc sĩ

Nhiều chương trình Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Họ thường mở cho cả sinh viên nước ngoài và sinh viên Thụy Điển có bằng Cử nhân Thụy Điển hoặc bằng cấp tương đương. Tổng thời lượng của các chương trình Thạc sĩ là từ một đến hai năm.

Chương trình Tiến sĩ

Các chương trình sau đại học bao gồm một số khóa học và luận án tiến sĩ trong nghiên cứu sinh thực hiện một dự án nghiên cứu cá nhân. Thời gian của các nghiên cứu để lấy bằng tiến sĩ là bốn năm. Trong hầu hết các trường hợp, kiến thức về tiếng Thụy Điển và đặc biệt là tiếng Anh rất hữu ích cho việc học của bạn.

sinh viên thụy điển được giáo dục tốt

Các khóa học

Các khóa học thường được cung cấp trong lĩnh vực nghiên cứu đại học truyền thống, như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn. Các khóa học tự do khác nhau về thời lượng nhưng thường là từ 7,5 đến 30 tín chỉ, nói cách khác là từ 5-20 tuần.

Trường đại học quyết định trên cơ sở hàng năm các khóa học mà trường muốn cung cấp, mặc dù thực tế thường không thay đổi đáng kể từ năm này sang năm khác. Ở Thụy Điển, các khóa học thường được giới hạn trong một chủ đề tại một thời điểm trong một học kỳ nhất định.

Việc được nhận vào một khóa học tự do không tự động dẫn đến việc được nhận vào các khóa học bổ sung để lấy bằng. Nhập học chỉ được cấp cho khóa học cụ thể vào dịp nhập học cụ thể đó.

Hầu hết các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Thụy Điển, do đó, kiến thức về tiếng Thụy Điển ở cấp độ học thuật là cần thiết. Mặc dù số lượng các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh đang tăng lên, nhưng thường được ưu tiên cho các sinh viên trao đổi.

Tín chỉ và Điểm

Thời lượng và mức độ của các chương trình và khóa học được thể hiện trong một hệ thống tín dụng tương đương với hệ thống tín dụng ECTS – nghĩa là bạn học 30 tín chỉ mỗi học kỳ cho các khóa học toàn thời gian. Một năm học đầy đủ tương ứng với 60 tín chỉ, do đó, một học kỳ tương ứng với 30 tín chỉ. Hơn nữa, một học kỳ tương ứng với 20 tuần và một tuần tương ứng với 40 giờ học. Mỗi tuần học toàn thời gian trị giá 1,5 tín chỉ.

Hệ thống chấm điểm khác nhau giữa các khoa, các trường. Bạn có thể đọc về điều này chi tiết hơn trong tài liệu sau: Hệ thống chấm điểm. Điểm “Không đạt” không xuất hiện trên bảng điểm chính thức.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu một sinh viên đã đạt được điểm tối thiểu để qua môn rồi thì sẽ không thể học lại hoặc nộp bài tập bổ sung để nhận điểm cao hơn, sinh viên cũng không thể đăng ký lại khóa học.

Năm học

Năm học tại Thụy Điển được chia thành hai học kỳ. Năm học bao gồm 40 tuần (mỗi học kỳ 20 tuần), bắt đầu với học kỳ mùa thu và kết thúc với học kỳ mùa xuân. Không có kỳ nghỉ chính thức trong học kỳ. Tuy nhiên, có những kỳ nghỉ ngắn trong dịp Giáng sinh và Phục sinh.

Ngày bắt đầu

2019/2020

Học kỳ mùa thu 2019: 2 tháng 9 – 19 tháng 1

Học kỳ mùa xuân 2020: 20 tháng 1 – 7 tháng 6

2020/2021

Học kỳ mùa thu 2020: 31 tháng 8 – 17 tháng 1

Học kỳ mùa xuân 2021: 18 tháng 1 – 6 tháng 6

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646