Tuyển sinh du học Hunggari 2014

 Căn cứ Chương trình trao đổi giữa Bộ Nguồn nhân lực Hung-ga-ri và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015 và chỉ tiêu học bổng dự kiến thực hiện năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2014 như sau:

mhungary

  1. Số lượng học bổng

– 50 học bổng toàn phần, trong đó có 40 học bổng đào tạo trình độ đại học/thạc sĩ và 10 học bổng đào tạo trình độ tiến sĩ.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến phân bổ 40 học bổng đại học/thạc sĩ như sau:

+ Nông nghiệp và khoa học tự nhiên, kỹ thuật quản lý tài nguyên nước, công nghệ, kỹ thuật dân dụng, du lịch: 30 học bổng;

+ Văn hóa và nghệ thuật: 03 học bổng;

+ Giáo dục thể chất và huấn luyện thể thao: 02 học bổng;

+ Y – dược: 05 học bổng.

– Đối với 10 học bổng tiến sĩ, ngành học cụ thể sẽ được xem xét dựa trên hồ sơ dự tuyển của ứng viên và khả năng tiếp nhận của phía Hung-ga-ri.

2. Thời gian và chế độ học bổng

2.1. Thời gian đào tạo:

– Chương trình đại học chuyên ngành: từ 3,5 đến 4,5 năm học; Chương trình thạc sĩ: 02 năm học và chương trình tiến sĩ: 03 năm.

– Ứng viên được cử đi học chương trình đại học nếu chưa có ngoại ngữ thì phải tham gia và hoàn thành 01 năm dự bị tiếng Hung-ga-ri tại Viện Balassi Balint tại Hung-ga-ri trước khi chuyển vào học chuyên ngành.

– Ứng viên đi học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và một số ứng viên đi học chương trình đại học đã đạt đủ trình độ tiếng Anh theo quy định của phía Hung-ga-ri sẽ được tiếp nhận vào học thẳng chuyên ngành không qua học dự bị ngoại ngữ. 

– Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 8/2014.

2.2. Chế độ học bổng

 Ứng viên được tiếp nhận đi học tại Hung-ga-ri theo chương trình học bổng này sẽ được học tập, nghiên cứu miễn phí, được cấp bảo hiểm y tế và học bổng hàng tháng theo mức quy định của Chính phủ Hung-ga-ri. Chính phủ Việt Nam sẽ cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo mức quy định của Chính phủ Việt Nam.

 Nguồn : Bộ GD & ĐT

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646