BI Norwegian Business School

BI Norwegian Business School-Trường Quản lý Na Uy BI được thành lập vào năm 1943 như là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận trong việc giảng dạy các lớp học buổi tối về  kế toán và là bây giờ, hơn 60 năm, sau đó, trường trở thành 1 trường kinh doanh Quốc tế theo định hướng với sự xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu.

BI nắm giữ vai trò  lớn nhất và hàng đầu của Na Uy trong các lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh, tiếp thị và quản lý. Nhà trường đã được EQUIS công nhận vào năm 1999.


du-hoc-nauy-ruong-quan-ly-nauy-bi


             BI đã trở thành viện lớn thứ hai của giáo dục đại học ở Na Uy và là trường kinh doanh lớn nhất ở châu Âu với hơn 20.000 sinh viên và 450 giảng viên.

  BI  tự hào có một loạt các chương trình học bán thời gian và toàn thời gian trong các lĩnh vực quản trị kinh doanh, tiếp thị, quản lý tài chính và giảng dạy bằng tiếng Na Uy và tiếng Anh.


* Cử nhân 3 năm Quản trị Kinh doanh               

* Cử nhân ba năm trong Vận chuyển và Tài chính

* Thạc sĩ hai năm Khoa học trong kinh doanh và kinh tế với các khu vực tập trung khác nhau

* Thạc sĩ hai năm Khoa học và Kinh tế tài chính,  Marketing  & Quản lý quốc tế, kinh tế chính trị, tâm lý Lãnh đạo & Tổ chức quốc tế, và quản lý chiến lược marketing.

* Chương trình tiến sĩ ba năm

* Các chương trình bán  thời gian MBA trong quản lý năng lượng, vận chuyển, Tài chính, Quản lý chung


 

Hạn nộp hồ sơ: 15/3 (Thạc sỹ) và 15/4 (Cử nhân)

 

Hạn đăng ký nhà ở: 01/05 (Thạc sỹ) và 01/06 (Cử nhân)

 

Thời gian nhập học: tháng 8 hàng năm

 

Sinh hoạt phí ước tính: 11.550 EUR/năm

Danh sách trường đại học Na Uy:

4/5 - (2 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646