Đại học Khoa học ứng dụng Hedmark

Đại học Khoa học Ứng dụng Hedmark (Tiếng Nauy: Høgskolen i Hedmark – HiHm; Tiếng Anh: Hedmark University of Applied Sciences – HUAS) – một tổ chức giáo dục nhà nước thuộc quận thuộc quận Hedmark, Na Uy. Trường được thành lập năm 1994, hiện tại có hơn 7.700  sinh viên và khoảng 450 nhân viên. Là trường công lập lớn thứ 12 ở Na Uy. Có các cơ sở nằm ở Hamar, Elverum, Åmot (Rena) và Stor-Elvdal.

Đại học Khoa học ứng dụng Hedmark

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hedmark (HUAS) được thành lập vào năm 1994 sau khi sáp nhập bốn cơ sở giáo dục đại học truyền thống lâu đời: Trường đào tạo giáo viên (được thành lập năm 1867), Trường lâm nghiệp (1912), Trường nông nghiệp (1923), Trường điều dưỡng (1927) và Trường quản trị kinh doanh (1979).

HUAS là một cơ sở giáo dục và nghiên cứu của Na Uy được tài trợ bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi thông qua quyết định phân bổ ngân sách tại Quốc hội Na Uy. Ngoài ra, HUAS cũng có các nguồn tài chính khác, chủ yếu từ các tổ chức công khác.

Đại học Khoa học Ứng dụng Hedmark là một tổ chức đa trung tâm nằm ở hạt Hedmark ở Na Uy, cách Oslo 120 km về phía bắc. Với 7.700 sinh viên, HUAS là tổ chức giáo dục đại học lớn thứ mười hai ở Na Uy.

Khoa

Đại học Khoa học Ứng dụng Hedmark đào tạo bốn khoa:

  • Khoa Y tế và Thể thao,
  • Khoa Giáo dục và Khoa học Tự nhiên Thiết kế,
  • Khoa Lâm nghiệp và Quản lý động vật hoang dã,
  • Khoa Quản trị Kinh doanh,
  • Khoa học xã hội và khoa học máy tính.

Chương trình đào tạo

HUAS cung cấp 24 chương trình Cử nhân, 1 chương trình 5 năm kết hợp Cử nhân-Thạc sĩ, 10 chương trình Thạc sĩ và các chương trình Tiến sĩ. Tất cả các chương trình này được ngân sách quốc gia tài trợ. Có 10% học sinh đang theo học ở trình độ thạc sĩ.

Chương trình Cử nhân: Điều dưỡng, Chăm sóc nha khoa, kế toán, âm nhạc, Lâm nghiệp, Khoa học, Nông nghiệp kỹ thuật…

Chương trình Thạc sĩ: Giảng dạy âm nhạc và ngôn ngữ, Văn hóa kỹ thuật số và giao tiếp, Ứng dụng và Thương mại, Công nghệ sinh học, Sức khỏe cộng đồng, Quản trị kinh doanh, Nông nghiệp…

Tiến sĩ: Giáo viên, Sinh thái học ứng dụng.

Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Hedmark là một trường đại học theo định hướng quốc tế và nhấn mạnh đến việc trao đổi sinh viên và giảng viên thông qua các chương trình hợp tác châu Âu và các hiệp định song phương.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, Đại học Khoa học ứng dụng Hedmark và Đại học Cao đẳng Lillehammer được kết hợp lại thành trường Đại học Khoa học ứng dụng Inland Na Uy (INN University)

Danh sách trường đại học Na Uy:

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646