Du Học Nauy – Đại Học Cao đẳng Hedmark

Du Học Nauy – Đại Học Cao đẳng Hedmark
5 / 5 trong 1 đánh giá

Đại học Khoa học ứng dụng Hedmark (HUAS) – một tổ chức giáo dục nhà nước tại Na Uy. Được thành lập năm 1994, hiện tại có hơn 7700  sinh viên và khoảng 450 nhân viên. Là trường công lập lớn thứ 10  ở Na Uy.

>> Du học Nauy – đại học Stavenger

>> Lời khuyên khi tìm việc bán thời gian ở Nauy

Hedmark_University_College_Hamar

Đại học Hedmark đào tạo  bốn khoa:

  • Khoa Y tế và Thể thao,
  • Khoa Giáo dục và Khoa học Tự nhiên Thiết kế,
  • Khoa Lâm nghiệp và Quản lý động vật hoang dã,
  • Khoa Quản trị Kinh doanh,
  • Khoa học xã hội và khoa học máy tính.

 

HUAS cung cấp 24 chương trình cử nhân, 1 tích hợp năm năm bachelor- và Chương trình tổng thể, 10 chương trình thạc sĩ và  chương trình tiến sĩ.

Chương trình Cử nhân: Điều dưỡng, Chăm sóc nha khoa, kế toán, âm nhạc,  Lâm nghiệp, Khoa học, Nông nghiệp kỹ thuật…

Chương trình Thạc sĩ: Giảng dạy âm nhạc và ngôn ngữ, Văn hóa kỹ thuật số và giao tiếp, Ứng dụng và Thương mại, Công nghệ sinh học, Sức khỏe cộng đồng, Quản trị kinh doanh, nông nghiệp…

Tiến sĩ: Giáo viên, Sinh thái học ứng dụng.