Chi phí du học Hàn Quốc

Bạn muốn biết mức chi phí của một sinh viên cơ bản khi sang Hàn Quốc du học, bao gồm học phí và chi phí sinh hoạt là bao nhiêu?

hanquoc f6

Chi phí du học Hàn Quốc

– Tiền ăn: 100 – 150 USD / tháng.

– Phí bảo hiểm: 200 USD /năm.
– Học phí học chuyên ngành: Từ 3.000 – 6.000 USD / năm.

– Tiền ở KTX: 100 – 150 USD / tháng

Chi phí du học Hàn Quốc
Đánh giá bài viết này!