Top 10 trường đại học có giá phải chăng cho sinh viên quốc tế

Với việc chi trả rất nhiều khoản chi phí khác nhau thì việc học tập tại một trường cao đẳng, đại học tại Mỹ vô cùng tốn kém.

Tuy nhiên, không phải trường nào cũng có chi phí đắt đỏ, rất nhiều trường có chi phí rất tốt có thể hỗ trợ các bạn sinh viên quốc tế có ngân sách eo hẹp. Theo khảo sát, trong số 544 trường CĐ-ĐH được xếp hạng, có ít nhất 25 sinh viên quốc tế ghi danh, 15 người có tổng chi phí hàng năm dưới 24.600 USD, theo dữ liệu của US News. Các chi phí này, thấp tới 15,560 USD, không tính đến bất kỳ khoản hỗ trợ tài chính nào được trao tặng và bao gồm học phí và lệ phí, tiền ăn ở, sách vở và phương tiện đi lại. Dưới đây là 10 trường học của Hoa Kỳ với tổng chi phí được báo cáo thấp nhất cho sinh viên quốc tế trong năm 2022-2023.

Đại học Maine — Presque Isle

Địa điểm: Presque Isle, Maine

Xếp hạng USnews: 35-45, Các trường Cao đẳng Khu vực (Miền Bắc)

Tổng chi phí, 2022-2023: $ 24,590

Tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp, mùa thu năm 2021: 1.573

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2021: 70

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: Không cung cấp dữ liệu

Đại học Northern State (SD)

Địa điểm: Aberdeen, Nam Dakota

Xếp hạng USnews: 85, Các trường đại học khu vực (Trung Tây)

Tổng chi phí, 2022-23: 24.497 USD

Tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp, mùa thu năm 2021: 2,867

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2021: 37

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 56%

Đại học Nam Dakota

Địa điểm: Vermillion, South Dakota

Xếp hạng USnews: 263 , Các trường đại học quốc gia

Tổng chi phí, 2022-23: 24.485 USD

Tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp, mùa thu năm 2021: 6.987

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2021: 105

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: Không cung cấp dữ liệu

Cao đẳng Talladega (AL)

Địa điểm: Talladega, Alabama

Xếp hạng USnews: 65 , Cao đẳng khu vực (miền Nam)

Tổng chi phí, 2022-23: $ 23,975

Tổng số sinh viên tốt nghiệp, mùa thu năm 2021: 1.144

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2021: 60

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: Không cung cấp dữ liệu

Đại học bang Nicholls (LA)

Địa điểm: Thibodaux, Louisiana

Xếp hạng USnews: 83 , Các trường đại học khu vực (miền Nam)

Tổng chi phí, 2022-23: $ 23.377

Tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp, mùa thu năm 2021: 5.579

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2021: 87

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: Không cung cấp dữ liệu

Đại học bang Bemidji (MN)

Địa điểm: Bemidji, Minnesota

Xếp hạng USnews: 89 , Các trường đại học khu vực (Trung Tây)

Tổng chi phí, 2022-23: $ 21,892

Tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp, mùa thu năm 2021: 3.839

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2021: 66

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 53%

Đại học bang Dickinson (ND)

Địa điểm: Dickinson, North Dakota

Xếp hạng USnews: 53 , Các trường cao đẳng trong khu vực (Trung Tây)

Tổng chi phí, 2022-23: 21.458 đô la

Tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp, mùa thu năm 2021: 1.337

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2021: 41

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 17%

Đại học Western Carolina (NC)

Địa điểm: Cullowhee, North Carolina

Xếp hạng USnews: 263 , Các trường đại học quốc gia

Tổng chi phí, 2022-23: 21.435 đô la

Tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp, mùa thu năm 2021: 10.145

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2021: 155

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 40%

Đại học Bang Delta (MS)

Địa điểm: Cleveland, Mississippi

Xếp hạng USnews: 63 , Các trường đại học khu vực (miền Nam)

Tổng chi phí, 2022-23: 21.422 đô la

Tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp, mùa thu năm 2021: 2.041

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2021: 61

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: 54%

Đại học Bắc Carolina — Pembroke

Địa điểm: Pembroke, Bắc Carolina

Xếp hạng USnews: 56 , Các trường đại học khu vực (miền Nam)

Tổng chi phí, 2022-23: $ 20,577

Tổng số sinh viên chưa tốt nghiệp, mùa thu năm 2021: 6.317

Sinh viên đại học quốc tế, mùa thu năm 2021: 105

Tỷ lệ sinh viên quốc tế tốt nghiệp 6 năm: Không cung cấp dữ liệu

Theo US.News

Xem thêm:

4.5/5 - (17 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646