Học tập tại Séc

Học tập tại Séc

Chương trình đào tạo đại học & sau đại học tại CH Séc thống nhất với các chương trình đào tạo của Châu Âu, gồm 3 cấp liên thông: – Đào tạo Cử nhân: 3-4 năm – Đào tạo Thạc sĩ: 2 năm – Đào tạo Tiến sĩ: 3 năm Các khoá học & ngành

1 2 3
Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646