Hệ thống giáo dục tại Cộng hòa Síp

Hệ thống giáo dục tại Síp được giám sát bởi Bộ giáo dục, thể thao văn hóa và thanh niên.

giáo dục tại cộng hòa síp

Hệ thống giáo dục tại đây được chia thành giáo dục mầm non (từ 3 đến 6 tuổi), giáo dục tiểu học (từ 6 đến 12 tuổi), giáo dục trung học (từ 12 đến 18 tuổi) và giáo dục đại học (18 tuổi trở lên). Giáo dục toàn thời gian bắt buộc đối với trẻ em ở độ tuổi 5 đến 15. Học phí các trường học công bao gồm cả các trường giáo dục đại học thì được trả bởi thuế nhà nước.

Ngoài ra còn có một hệ thống giáo dục độc lập được công nhận song song và phụ huynh có thể chọn cách giáo dục con cái của họ bằng bất kỳ hệ thống giáo dục thích hợp nào. Học phí trường tư thường không được tài trợ.

Giáo dục đại học thường bắt đầu bằng chương trình đại học 4 năm. Bằng cấp sau đai học bao gồm bằng thạc sĩ, được giảng dạy hoặc bằng cách nghiên cứu, và bằng tiến sĩ, một bằng nghiên cứu thường ít nhất 3 năm. Các trường đại học yêu cầu sự công nhận của cơ quan Đảm bảo chất lượng và công nhận giáo dục Đại học Síp để cấp bằng.

Hệ thống giáo dục tại Síp bao gồm những giai đoạn sau:

Giáo dục mầm non

Giáo dục mầm non là chương trình bắt buộc cho tất cả trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Ở cấp độ giáo dục này nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nhân cách lành mạnh trong một môi trường trải nghiệm, giúp ta nhận ra khả năng của mình và nâng cao hình ảnh bản thân.

Giáo dục tiểu học

Giáo dục tiểu học bắt buộc đối với học sinh từ 6 đến 12 tuổi và kéo dài trong suốt 6 năm. Mục đích của cấp giáo dục này nhằm sáng tạo và đảm bảo cơ hội học tập cần thiết cho học sinh không phân biệt tuổi tác, giới tính, gia đình, địa vị xã hội và khả năng về tinh thần.

Giáo dục trung học

Giáo dục trung học phổ thông cung cấp hai chu kỳ giáo dục ba năm – Gymnasio (giáo dục trung học cơ sở) và Lykeio (giáo dục trung học phổ thông) – cho học sinh từ độ tuổi 12 đến 18. Chương trình bao gồm các môn học chính, các môn học liên quan và một loạt các hoạt động ngoại khóa.

Thay vì là Lykeio (giáo dục trung học phổ thông), học sinh có thể chọn tham gia vào các lớp học nghề và giáo dục thường xuyên nơi sẽ cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết để chuẩn bị khi bước vào môi trường tìm kiếm việc làm hoặc theo đuổi ước mơ của họ.

Giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề (Học viện PET)

Giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề cung cấp tất cả các loại giáo dục nghề nghiệp, đào tạo và cung cấp cho học sinh những bằng cấp cần thiết bằng cách truyền đạt những kỹ năng thực hành. Chương trình thường kéo dài 2 năm.

đại học síp

Giáo dục đại học

Hiện tại, có những trường công và trường tư đang hoạt động tại Síp:

Trường đại học công tiêu biểu

  1. Đại học Cộng Hòa Síp
  2. Đại học công nghiệp Síp
  3. Đại học Mở Cộng Hòa Síp

Trường đại học tư tiểu biểu

  1. Đại học châu Âu – Cộng Hòa Síp
  2. Đại học Frederick – Cộng Hòa Síp
  3. Đại học Nicosia – Cộng Hòa Síp
  4. Đại học Neapolis – Pafos
  5. Đại học Central Lancashire – Cộng Hòa Síp

Học viện, đại học công

Những trường đại học công tại Síp chiếm một số lượng rất lớn tại Síp. Học viên quản lý Mediterranean (MIM) được thành lập và dưới sự quản lý của Bộ Lao Động, Phúc Lợi và Bảo Hiểm xã hội, trường cung cấp những chương trình sau đại học về quản trị kinh doanh và quản lý xã hội, cũng có những trường cung cấp chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu với thời gian học tập trải dài từ một đến ba năm. Họ không cung cấp chương trình second cycle (chương trình đại học 2 năm).

Chứng chỉ hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông (apolyterion) hoặc những bằng cấp tương đương và kỳ thi đầu vào là những điều kiện tiên quyết để tiếp cận chương trình đại học công tại Síp, chương trình học tập của họ được quan tâm và công nhận. Theo quy định của cơ quan Đảm bảo và công nhận chất lượng trong giáo dục đại học và việc thành lập và hoạt động của cơ quan về luật quốc tế liên quan, 2015 và 2016, Cơ quan chịu trách nhiệm về việc công nhận và xác nhận các chương trình học của họ là Cơ quan đảm bảo chất lượng và công nhận trong giáo dục đại học của Síp.

Học viện tư

Gần đây, có 43 học viên, trường đại học tư được đăng ký với Bộ giáo dục và văn hóa. Họ cung cấp những khóa học và chương trình đào tạo nghề đại học và sau đại học. Những chương trình này được đánh giá và công nhận bởi cơ quan tại Síp về đảm bảo chất lượng và công nhận giáo dục đại học.

4.5/5 - (2 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646