Đại học Công nghệ Síp

Đại học Công nghệ Síp được thành lập năm 2003, và đưa vào giảng dạy từ năm 2007. Các khoa của trường được đặt tại trung tâm thành phố Limassol.

Đại học Công nghệ Síp mong muốn trở thành một trường đại học tiên phong và hiện đại có thể cung cấp các nghiên cứu giáo dục trình độ cao trong các ngành hang đầu của khoa học công nghệ có tác động cao trên các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật và khoa học. Với những định hướng của trường đối với nghiên cứu ứng dụng, Đại học Công nghệ Síp mong muốn thiết lập cho mình một vai trò trong việc hỗ trợ của nhà nước và xã hội trong nỗ lực của trường để đối đầu với vấn đề trên, trong đó bao gồm tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Đại học Công nghệ Síp cung cấp các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ trong các khoa:

Khoa Địa kỹ thuật và Quản lý Môi trường

Khoa Quản lý và Kinh tế

Khoa thông tin và Truyền thông Nghiên cứu

Khoa Khoa học y tế

Khoa Mỹ và Applied Arts

Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Danh sách trường đại học Cộng hòa Síp:

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646