Học bổng du học sau đại học của Chính phủ Ru-ma-ni

Học bổng du học sau đại học của Chính phủ Ru-ma-ni

Thông tin từ Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam, Chương trình học bổng dành cho lưu học sinh tiến sĩ, sau tiến sĩ Eugen Ionescu của Chính phủ Ru-ma-ni bắt đầu tiếp nhận ứng viên đăng ký dự tuyển.     Học bổng du học  Eugene Ionescu dành cho đối tượng là lưu học…

Học bổng thạc sĩ và tiến sĩ năm 2014

Học bổng thạc sĩ và tiến sĩ năm 2014

Chương trình học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) vừa cho biết, năm học 2014 do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Theo đó, có 45 suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ toàn phần về các ngành khoa học 45 suất học bổng thạc sỹ và tiến sĩ năm 2014 Chương…

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646