Học bổng du học sau đại học của Chính phủ Ru-ma-ni

Thông tin từ Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam, Chương trình học bổng dành cho lưu học sinh tiến sĩ, sau tiến sĩ Eugen Ionescu của Chính phủ Ru-ma-ni bắt đầu tiếp nhận ứng viên đăng ký dự tuyển.

 

Chương trình học bổng du học sau đại học rumani

 

Học bổng du học  Eugene Ionescu dành cho đối tượng là lưu học sinh đang theo học chương trình tiến sĩ, sau tiến sĩ tại các nước thành viên khối Pháp ngữ và học bổng được cấp để lưu học sinh tham gia khóa đào tạo từ 3 đến 6 tháng tại 26 cơ sở giáo dục tiên tiến của Ru-ma-ni.

Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển từ 16/9 đến 15/11/2013.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, danh sách các cơ sở đào tạo tại Ru-ma-ni tiếp nhận ứng viên và mẫu đơn dự tuyển được đăng tải trên website: http://www.auf.org

Xem thêm:

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646