Việc làm khi du học tại Ireland: Những điều cần biết

Điều kiện làm việc trong khi du học tại Ireland

Sinh viên quốc tế học chương trình toàn thời gian trong thời lượng ít nhất một năm (một khóa học cấp bằng được Bộ Giáo dục và Kỹ năng Ireland công nhận) hiện không cần giấy phép lao động để làm việc tại Ireland.

việc làm thêm khi du học ireland

Sinh viên có giấy phép nhập cư bậc 2 hợp lệ sẽ được phép làm việc 40 giờ mỗi tuần chỉ trong các tháng 6, 7, 8, 9 và từ ngày 15 tháng 12 đến hết ngày 15 tháng 1. Vào tất cả các thời điểm khác, sinh viên có giấy phép nhập cư bậc 2 sẽ bị giới hạn làm việc 20 giờ mỗi tuần. Giấy phép làm việc chấm dứt khi giấy phép nhập cư bậc 2 của sinh viên hết hạn.

Sinh viên chương trình cấp bằng có thể nhận làm việc thời vụ khi họ:

 • Đã đăng ký với Cục Di trú Quốc gia Garda (GNIB)
 • Đã ghi danh vào một chương trình cấp bằng được Bộ Giáo dục & Kỹ năng công nhận
 • Theo học một chương trình giáo dục toàn thời gian có cấp độ bằng hoặc cao hơn NFQ Cấp độ 7 (bậc Đại học 3 năm)
 • Khoá học của bạn có thời gian học ít nhất 15 giờ mỗi tuần
 • Đóng học phí, học từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi tuần trong tối thiểu 25 tuần mỗi năm
 • Trong một chương trình có thời lượng ít nhất một năm

Sinh viên quốc tế đáp ứng các điều kiện trên và muốn làm việc tại Ireland phải có Số Dịch vụ Công Cá nhân (Số PPS). Người sử dụng lao động chỉ có thể trả tiền cho nhân viên bằng số PPS, và tiền thường sẽ chỉ được trả vào tài khoản ngân hàng Ireland. Sinh viên cũng sẽ được yêu cầu tuân thủ Đóng góp xã hội chung (USC), Bảo hiểm xã hội (PRSI), luật lao động và các yêu cầu về thuế.

Thông thường bạn sẽ có thời gian thử việc trước khi được thuê dài hạn. Mức lương tối thiểu của Ireland là €9,15 mỗi giờ.

Thực tập

Sinh viên ghi danh vào các khóa học trong chương trình bằng cấp được phép thực hiện một kỳ thực tập như một phần trong chương trình học của họ. Điều này tuân theo các quy tắc sau đây.

 • Phần thực tập hoặc vị trí làm việc của chương trình không được vượt quá 50% thời lượng của chương trình, v.d. một chương trình 4 năm sẽ cho phép 2 năm thực tập. Ngoài ra, việc thực tập không thể được thực hiện trong tư cách tự doanh.
 • Thực tập hoặc vị trí làm việc như một phần của chương trình học phải tạo thành một phần không thể thiếu của chương trình góp phần vào đánh giá kết quả cuối cùng.
 • Các cơ sở giáo dục cũng phải đảm bảo rằng các vị trí thực tập phù hợp với chương trình học.

Điều kiện làm việc sau khi tốt nghiệp

Có thể ở lại Ireland sau khi bạn hoàn thành chương trình học của mình với mục đích tìm kiếm việc làm theo Chương trình Tốt nghiệp Bậc 3 (Third Level Graduate Scheme). Chương trình này cho phép sinh viên tốt nghiệp không thuộc Liên minh Châu Âu được cư trú hợp pháp ở lại Ireland để tìm việc làm hoặc xin thẻ xanh/giấy phép lao động.

 • Trong suốt thời gian lưu trú được phê duyệt theo chương trình, sinh viên có thể làm việc toàn thời gian (40 giờ một tuần).
 • Giấy phép theo Chương trình Tốt nghiệp Bậc 3 là không thể gia hạn.
 • Một sinh viên chỉ có thể tận dụng Chương trình Tốt nghiệp Bậc 3 theo các quy tắc bên dưới.
việc làm sau khi tốt nghiệp

Giấy phép Chương trình Tốt nghiệp Bậc 3 sửa đổi

Chương trình này cho phép sinh viên không thuộc EU/EEA đã tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục đại học của Ireland được ở lại Ireland trong 24 tháng để tìm kiếm việc làm.

Để đủ điều kiện, sinh viên:

 1. Phải được cơ quan hoặc tổ chức cấp bằng có liên quan thông báo bằng văn bản vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2017 rằng họ đã đạt được bằng cấp mà họ đã đăng ký khi còn là sinh viên.
 2. Phải có giấy phép nhập cư bậc 2 dành cho sinh viên hiện hành và thẻ đăng ký nhập cư mới được cập nhật, và phải nộp đơn trong vòng sáu tháng kể từ khi được cơ quan hoặc tổ chức cấp bằng có liên quan thông báo rằng sinh viên đã đạt được bằng cấp mà họ đã đăng ký khi là sinh viên .
 3. Không lưu trú vượt quá giới hạn bảy năm theo giấy phép cư trú với tư cách là sinh viên quốc gia không thuộc EEA ở Ireland.
 4. Nếu trước đó sinh viên đã được hưởng lợi từ Chương trình Tốt nghiệp Bậc 3 với kết quả cấp 8 trở lên, khi hoàn tất chương trình ở cấp độ cao hơn, ví dụ: cấp độ 9 trở lên, thì sinh viên có thể đăng ký lại Chương trình Tốt nghiệp Bậc 3, tùy thuộc vào giới hạn tổng thể là 8 năm.
 5. Sinh viên tốt nghiệp sẽ không được phép đăng ký Chương trình Tốt nghiệp Bậc 3 sửa đổi nhiều hơn hai trường hợp riêng biệt, tùy thuộc vào mục 4) ở trên.
 6. Tuân theo nghĩa vụ đối với bất kỳ quốc gia nào không thuộc EEA đang tìm cách gia hạn giấy phép để ở tại Ireland, phải tuân thủ luật pháp đất nước. Những người này được kỳ vọng là có tư cách tốt và không bị các cơ quan chức năng chú ý theo bất kỳ cách nào.
 7. Phải xuất trình bằng chứng về việc đạt được bằng cấp cuối cùng hoặc, trong trường hợp lễ tốt nghiệp chưa diễn ra, một công văn từ cơ quan/tổ chức cấp bằng xác nhận rằng bằng cấp đã đạt được.

Một bằng cấp được cấp bởi một cơ quan được công nhận của Ireland, đó là

 • Bảy trường đại học Ireland bao gồm: Cao đẳng Trinity, Đại học Cao đẳng Dublin, Đại học Dublin City, Đại học Maynooth, Đại học Cao đẳng Cork, Đại học Quốc gia Ireland Galway, và Đại học Limerick
 • Viện Công nghệ Dublin
 • Đại học Giải phẫu Hoàng gia Ireland
 • Viện Công nghệ
 • Cục Chất lượng và Trình độ chuyên môn Ireland (QQI)

Những điều cần biết

Những người đủ điều kiện để được cấp phép cư trú sau tốt nghiệp lên đến mười hai tháng

Sinh viên tốt nghiệp với bằng cấp ở Cấp độ 8 theo Khung trình độ quốc gia sẽ được cấp phép mười hai tháng cho tối đa bảy năm tổng thể. (tức là thời gian theo giấy phép nhập cư Bậc 2 khi còn là sinh viên và Bậc 1G theo chương trình này không được vượt quá thời gian tổng cộng là bảy năm).

Xin lưu ý: Sinh viên tốt nghiệp với bằng cấp ở Cấp độ 9 trở lên theo Khung trình độ quốc gia đủ điều kiện cho Chương trình nhập cư này sẽ được cấp phép trong mười hai tháng đầu tiên. Sinh viên sẽ được gia hạn trong khoảng thời gian thêm mười hai tháng (tùy thuộc vào giới hạn tổng thể là tám năm) khi sinh viên tốt nghiệp đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhập cư rằng họ đã thực hiện các bước thích hợp để tiếp cận việc làm phù hợp với trình độ sau khi tốt nghiệp (ví dụ: tham dự các cuộc phỏng vấn việc làm, đăng ký với các cơ quan việc làm sau tốt nghiệp, v.v.).

Tôi có thể chuyển sang làm việc bằng giấy phép lao động khi tôi ở Ireland để học không?

Giấy phép làm việc được cấp bởi Sở Việc làm, Doanh nghiệp và Đổi mới. Vui lòng kiểm tra trang web của Sở để biết chi tiết về cách xin giấy phép lao động.

Lưu ý: Lộ trình Sau Tốt nghiệp không áp dụng cho Sinh viên chương trình ngôn ngữ và các chương trình không cấp bằng

Khi nào bạn nên nộp đơn cho Chương trình Tốt nghiệp Bậc 3:

Sau khi có kết quả học tập, bạn nộp đơn cho văn phòng Cục Di trú Quốc gia Garda. Bạn phải:

 • Cung cấp một lá thư từ trường đại học hoặc cao đẳng bạn đã theo học cho biết bạn đã nhận được kết quả kiểm tra và đủ điều kiện tốt nghiệp
 • Có hộ chiếu hợp lệ
 • Có thẻ GNIB
 • Thanh toán €300 bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Thoả thuận cư trú cho Sinh viên Ngôn ngữ Anh

Như đã nêu trong Tuyên bố Chính sách của Chính phủ vào tháng 5 năm 2015, giấy phép cư trú tiêu chuẩn có sẵn cho mục đích theo học chương trình tiếng Anh trong ILEP sẽ là 8 tháng (đây là mức giảm so với 12 tháng được cấp trước đó). Thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức (tức là từ ngày 21 tháng 1 năm 2016) đối với tất cả các đăng ký cư trú liên quan đến chương trình Ngôn ngữ Anh trong tương lai (lần đầu và các lần gia hạn). Các quyền hiện có sẽ không bị ảnh hưởng.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, sinh viên có giấy phép nhập cư bậc 2 hợp lệ được phép làm việc 40 giờ mỗi tuần trong các tháng 5, 6, 7 và 8 và từ ngày 15 tháng 12 đến hết ngày 15 tháng 1. Vào tất cả các thời điểm khác, họ sẽ bị giới hạn làm việc 20 giờ mỗi tuần.

Xem thêm:

4/5 - (1 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646