Học Bổng Du Học Áo 2016

Chương trình học bổng du học Áo năm 2016 dành cho các ứng viên trong nhiều lĩnh vực.

Chương trình học bổng toàn phần du học Áo dành cho những ứng viên quốc tế đã tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ có nguyện vọng học tập và nghiên cứu tại Áo trong các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật ,Y học, Khoa học sức khỏe, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học xã hội Nhân văn Nghệ thuật.

Chương trình học bổng du học Áo
Giá trị học bổng gồm có: ứng viên được cấp 940 UER hàng tháng cho chi phí sinh hoạt và được tham gia bảo bảo hiểm.

Điều kiện: ứng viên chưa từng nghiên cứu ở Áo trong thời gian 6 tháng trở lại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 1/3/2016

Việc lựa chọn ứng viên nhận học bổng du học Áo được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

– Kiểm tra chính thức (do OeAD)

– Tại sao bạn muốn nghiên cứu khoa học ở Áo?

– Những việc làm cụ thể trong nghiên cứu của bạn ở Áo?

– Bạn muốn thực hiện các dự án như thế nào và các phương pháp khoa học bạn muốn sử dụng là gì?

– Mục tiêu nghiên cứu cho kỳ nghỉ của bạn ở Áo là gì?

– Các bước để bạn có kế hoạch để đạt được mục tiêu (thư viện và lưu trữ công việc, phỏng vấn, …)?

-Hướng tới việc đạt được mục tiêu này đã được thực hiện nghiên cứu ( nếu như vậy, là những gì ) ?

– Bạn thực hiện các dự án của bạn ở đâu (thư viện , lưu trữ , học viện , … ) ?

– Trước khi nghiên cứu lịch sử (thời gian và  cấp độ ) hoặc danh sách các ấn phẩm hoặc tài liệu của hoạt động nghệ thuật trước đó?

– Tính hợp lý của tổng thể 1 lá đơn.

5/5 - (1 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646