Học bổng Hurford Youth cho ứng viên quốc tế tại Mỹ, 2015-2016

Chương trình Học bổng Hurford Youth cho Ứng viên quốc tế tại Mỹ, 2015-2016. Các ứng viên được mời tham gia chương trình học bổng Hurford Youth trong một kỳ bốn tháng.

Nghiên cứu sinh được dự kiến làm việc toàn thời gian cho các dự án học bổng tại cơ quan NED thủ đô Washington, mỗi nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội để xây dựng kỹ năng lãnh đạo của họ và đóng góp vào sự phát triển của phong trào thanh niên thế giới dân chủ. Các ứng viên quan tâm đến chương trình học bổng Hurford Youth không được lớn hơn 30 tuổi. Họ phải chứng minh sự quan tâm mạnh mẽ trong các hoạt động dân chủ và sự tiến bộ của nền dân chủ trong cộng đồng của mình, cũng như trên toàn thế giới. Hạn chót nộp đơn là ngày 27 tháng 4 năm 2015.

 

Chủ đề nghiên cứu: Trong thời gian 4 tháng, mỗi nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội để xây dựng kỹ năng lãnh đạo của họ và đóng góp vào sự phát triển của phong trào thanh niên thế giới dân chủ.

Cấp bậc khóa học: Chương trình học bổng bốn tháng. Nghiên cứu sinh được dự kiến làm việc toàn thời gian cho các dự án học bổng tại cơ quan NED,Thủ đô Washington.

Người trao học bổng: Quỹ Hurford và Phong trào Thanh niên Dân chủ Thế giới

Học bổng có thể được nhận tại: USA

Xem thêm: Sự khác nhau giữa các trường đại học Mỹ

Những Câu Hỏi Thường Gặp Khi Phỏng Vấn Visa Du Học Mỹ

Tại sao bạn nên chọn du học Mỹ ?

Điều kiện:

-Các ứng viên quan tâm đến chương trình học bổng Hurford Youth không được lớn hơn 30 tuổi. Họ phải chứng minh sự quan tâm mạnh mẽ đối với các hoạt động dân chủ và sự tiến bộ của nền dân chủ trong cộng đồng của mình, cũng như trên toàn thế giới.Thanh niên liên kết với các tổ chức xã hội dân sự được đặc biệt khuyến khích nộp đơn tham gia.

Xin lưu ý: Chương trình học bổng Hurford Youth dành cho ứng viên đến từ bất cứ quốc gia nào. Không cung cấp các quỹ học bổng hoặc bất kỳ loại hình khác của viện trợ tài chính cho các trường đại học hoặc sau đại học, cũng không phải được thiết kế để hỗ trợ nghiên cứu sau tiến sĩ. Chương trình này không phải là một chương trình giáo dục cung cấp các khóa học hướng đến các bằng cấp. Ngoài ra, chương trình không cung cấp hỗ trợ tài chính cho những ai đang mong muốn hoàn thành chương trình đào tạo chuyên nghiệp, tham dự các hội nghị, hoặc theo đuổi thực tập tại các tổ chức khác.
-Yêu cầu ngôn ngữ Anh: Một nền tảng kiến thức về tiếng Anh là điều kiện tiên quyết quan trọng để tham gia các chương trình cho mục đích giao tiếp toàn thể. Tất cả các tài liệu ứng tuyển đều phải được viết bằng tiếng Anh.

Học bổng cho sinh viên quốc tế

Nghiên cứu sinh từ khắp nơi trên thế giới có đủ điều kiện để nộp đơn vào chương trình học bổng này.

Mô tả Học bổng: Với sự hỗ trợ từ Quỹ Hurford, Phong trào Thanh niên Dân chủ Thế giới, cộng tác với các diễn đàn quốc tế nghiên cứu dân chủ ở NED, sẽ tổ chức ba chương trình nghiên cứu sinh mỗi năm từ khắp nơi trên thế giới tại văn phòng Thủ đô Washington. Đối với kỳ bốn tháng, mỗi nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội xây dựng kỹ năng lãnh đạo và tổ chức của mình đồng thời góp phần vào sự phát triển của phong trào thanh niên thế giới.

Số giải thưởng: Ba nghiên cứu sinh sẽ được lựa chọn mỗi năm.

Thời hạn giải thưởng:Thời hạn của học bổng là bốn tháng.

Học bổng bao gồm những gì? Mỗi nghiên cứu sinh sẽ nhận được một khoản trợ cấp hàng tháng cho chi phí sinh hoạt, cộng với bảo hiểm y tế cơ bản và phí đi lại từ thủ đô Washington. Tiền sinh hoạt phí đưa vào tài khoản chi phí sinh hoạt tại Thủ đô Washington. Nghiên cứu sinh được cung cấp một văn phòng đầy đủ tiện nghi, bao gồm Internet và truy cập email, và một ngân sách hạn chế của học bổng liên quan đến các cuộc gọi điện thoại đường dài.

Tiêu chí lựa chọn: Nghiên cứu sinh sẽ được lựa chọn bởi các Thư ký Phong trào Thanh niên Thế giới tại NED, tham khảo ý kiến với Ban lãnh đạo Phong trào Thanh niên Thế giới, tùy theo tiến trình ứng tuyển. Tuyển chọn sẽ dựa trên một tập hợp các tiêu chí bao gồm cả các hoạt động chứng minh hay quan tâm đến sự tiến bộ của nền dân chủ, mong muốn kết nối với những nơi khác, và lời giải thích rõ ràng về việc học bổng sẽ đóng góp tích cực để đẩy mạnh dân chủ như thế nào.

Làm thế nào để ứng tuyển: Tất cả tài liệu ứng tuyển sẽ được tải lên trang online application hoặc gửi qua email.  Các ứng viên được yêu cầu nộp như sau:

– Đơn ứng tuyển (theo mẫu);
– C.V./Resume;
– 2 thư giới thiệu

Hạn chót nộp đơn xin học bổng: Hạn chót nộp đơn là 27 tháng 4 năm 2015.

Xem thêm:

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646