Học bổng toàn phần từ Chính phủ Australia 2014-2015

Ngành: Cơ khí và Công nghệ, Giáo Dục và Đào Tạo

-Chuyên ngành: Các ngành kỹ thuật khác, Cơ, Cơ khí Hóa chất và Vật liệu, Cơ khí y sinh, Cơ Điện tử, Giảng dạy tiếng Anh cho Người phi bản ngữ TESOL, Kết cấu Công trình, Khai khoáng và vận hành dầu khí, Kỹ thuật Xây dựng, Luyện kim, Quản lý Giáo dục, Sản xuất, Viễn thông, Điện

Bậc học: Sau Đại Học, Thạc sĩ, Tiến sĩ (PhD)

Các ngành học hợp lệ

Các ngành học ưu tiên cho Việt Nam tham gia nộp đơn cho niên học 2015 là:

• Kinh tế (Thương mại Quốc tế, Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển)

• Quản trị Nhà nước và quản lý tài chính (hành chính công, chính sách công, chính sách & quy hoạch xã hội, phân tích tài chính)

• Xây dựng (quản lý dự án, xây dựng/vật liệu, quy hoạch đô thị)

• Môi trường (kỹ thuật/quản lý môi trường, nước và vệ sinh môi trường/quản lý tài nguyên, biến đổi khí hậu)

• Nông nghiệp (sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn)

• Phát triển nguồn nhân lực

• Giáo dục (quản lý, giảng dạy tiếng Anh)

• Phát triển cộng đồng và phát triển hòa nhập (giới, khuyết tật, công tác xã hội, nghiên cứu phát triển)

• Quyền con người và tội phạm xuyên quốc gia (chống buôn người, phòng chống buôn ma túy, tội phạm công nghệ cao)

• Y tế công cộng

Các ngành học sau không hợp lệ:

  • Y (Medicine),  Dược (Pharmacy)
  • MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh)
  • Công nghệ thông tin (công nghệ phần cứng, phần mềm)
  • Truyền thông và Báo chí

Bậc học

Học bổng trao cơ hội cho công dân Việt Nam được học sau đại học hoặc nghiên cứu sinh tại một viện, trường đại học tại Australia.

Học bổng Chính phủ  Australia tại Việt Nam dành cho bậc học Tiến sỹ và Thạc sỹ để nhập học năm 2015. Học bổng dành cho cán bộ cơ quan chính phủ trung ương,  cán bộ chính quyền địa phương, cá nhân làm việc trong lĩnh vực phát triển, cán bộ giảng dạy (bao gồm cả giảng viên tiếng Anh) và cán bộ nghiên cứu.

Quyền lợi Học bổng Chính phủ Australia

Học bổng Chính phủ Australia được cấp trong thời gian tối thiểu cần thiết cho người học hoàn thành chương trình học tập do trường Đại học Australia yêu cầu, bao gồm cả thời gian học chuẩn bị (trước khi vào khoá học chính thức).

Người nhận học bổng được hưởng những quyền lợi sau:

• vé máy bay khứ hồi

•trợ cấp sinh hoạt phí một lần khi mới sang

• toàn bộ tiền học phí

• hỗ trợ sinh hoạt phí

• chương trình  học chuẩn bị

• Bảo hiểm y tế Sinh viên Quốc tế trong thời gian học

• hỗ trợ học tập bổ sung và

• trợ cấp nghiên cứu thực địa (cho sinh viên nghiên cứu; hoặc sinh viên học hệ tập trung chỉ khi do yêu cầu của khóa học).

 

Yêu cầu: Điều kiện hợp lệ

Ứng viên Học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn được nêu ra trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn cơ bản này, các ứng viên Việt Nam cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình:
Phải có bằng đại học chính quy nếu xin học bổng thạc sỹ hoặc có bằng Thạc sỹ nếu xin học bổng Tiến sỹ
có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ đối tượng khó khăn – xem mô tả phía dưới).

Các điều kiện cụ thể

Các ứng viên cũng phải đáp ứng những điều kiện cụ thể sau của nước mình (xin xem chi tiết phần Câu hỏi thường gặp (FAQ) tại đường link sau: www.australiaawardsvietnam.org#

Nhóm 1/

Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc của NGO trong nước và các doanh nghiệp ở các tỉnh
Không yêu cầu nhưng khuyến khích chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ
(tối thiểu 4.5 IELTS tại kỳ thi Tuyển chọn)
Điểm tổng kết đại học 6.5

Nhóm 2/

Cán bộ cơ quan trung ương
Không yêu cầu nhưng khuyến khích chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ
(tối thiểu 4.5 IELTS tại kỳ thi Tuyển chọn)
Điểm tổng kết đại học 7.0

Nhóm 3/

Giảng viên đại học/cao đẳng và cán bộ nghiên cứu
IELTS 5.5 đối với bậc Tiến sỹ, Thạc sỹ nghiên cứu và giảng viên tiếng Anh;
IELTS 4.5 đối với ứng viên thạc sỹ khác
Điểm tổng kết đại học7.0

Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn
Chương trình áp dụng các điều khoản đặc biệt sau đây cho các ứng viên thuộc diện khó khăn tại Việt Nam thuộc các Nhóm đối tương trên trong quá trình xét hồ sơ:
ứng viên là người khuyết tật
ứng viên đến từ các địa phương nghèo theo quy định
(Xin tham khảo www.australiaawardsvietnam.org ).

Điều kiện nộp hồ cho ứng viên có hoàn cảnh khó khăn là:
Điểm tổng kết đại học: 6.0
Không yêu cầu chứng chỉ IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ
Chỉ cần một năm kinh nghiệm làm việc

Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ
(để nhập học tại Australia năm 2015)

Những mốc thời gian chính cho vòng tuyển chọn 2014/niên khóa 2015

Ngày 1 tháng 2 năm 2014 – Ngày mở kênh hồ sơ trực tuyến

Ngày 31 tháng 3 năm 2014 – Ngày đóng kênh hồ sơ trực tuyến

Ngày 23 tháng 5 năm 2014 – Hội đồng Tuyển chọn họp lần thứ nhất (JSC1)

Ngày 7 tháng 6 năm 2014 – Kỳ thi tuyển chọn IELTS dành cho các ứng viên nhóm 1 và nhóm 2 đã vượt qua vòng sơ tuyển.

Từ ngày 9 – ngày 20 tháng 6 năm 2014 – Phỏng vấn các ứng viên nhóm 3 đã vượt qua vòng sơ tuyển.

Từ ngày 30 tháng 6 – ngày 9 tháng 7 2014 – Phỏng vấn các ứng viên nhóm 1 và 2 đã vượt qua vòng sơ tuyển và đáp ứng yêu cầu về điểm IELTS

Ngày 17 tháng 7 năm 2014 – Hội đồng tuyển chọn họp lần 2 (JSC2)

Ngày 1 tháng 8 năm 2014 – Ngày Thông tin Các trường Đại Học tại Thành phố Hồ Chí Minh (sẽ xác nhận sau)

Ngày 3 tháng 8 năm 2014 – Ngày Thông tin Các trường Đại học tại Hà Nội (sẽ xác nhận sau)

Đơn xin học bổng hoặc tài liệu kèm theo nộp sau ngày hết hạn sẽ không được xem xét.

Phương thức nạp đơn: Quy trình nộp hồ sơ­

Chương trình khuyến khích nộp hơ sơ bằng trực tuyến và nên nộp hồ sơ nhiều ngày trước ngày hết hạn nộp. Hệ thống hồ sơ trực tuyến (OASIS) sẽ bị tắc nghẽn do lượng truy cập tăng vọt vào những ngày cuối cùng trước khi hết hạn vàổng và hồ sơ của ứng viên có thể bị nộp chậm.
Tài liệu kèm theo
Ứng viên phải nộp cùng hồ sơ xin học bổng tất cả các tài liệu kèm theo bắt buộc được liệt kê trong cuốn Sổ tay Chính sách Học bổng.
Ứng viên cũng phải nộp thêm các tài liệu sau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với Việt Nam:
Một bản sao công chứng (các) hợp đồng lao động
Một thư giới thiệu đóng dấu của cơ quan hiện tại hoặc trước đây
Một bản tóm tắt đề cương nghiên cứu đối với các ứng viên học Tiến sỹ và nghiên cứu.

Quy trình xét tuyển

Sau khi rà soát việc đáp ứng tiêu chí hợp lệ, ứng viên sẽ được sơ tuyển. Quy trình xét tuyển cũng sẽ bao gồm vòng phỏng vấn. Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:
Năng lực học tập
Kết quả tiềm năng, bao gồm khả năng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.
Năng lực chuyên môn và tố chất lãnh đạo
Đào tạo chuẩn bị
Tất cả ứng viên được nhận học bổng phải tham dự buổi phổ biến thông tin trước khi lên đường nhập học
Ứng viên có thể phải tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh tiền du học tới 12 tháng (tùy thuộc trình độ tiếng Anh của ứng viên), nếu ứng viên không đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh của khóa học đã lựa chọn tại trường đại học Australia.
Kết quả
Tất cả ứng viên sẽ được thông báo kết quả của vòng xét tuyển dù có thành công hay không vào cuối tháng Bảy 2014.

Xem thêm:

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646