Tuyển Sinh du học tại Ba Lan 2014

     Căn cứ Thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục Quốc dân và Thể thao Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục phổ thông và đại học và Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ Giáo dục  Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan theo diện Hiệp định năm 2014 như sau:

 1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng

     Tổng số có 10 học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

    Thời gian đào tạo: chương trình đại học, tiến sĩ: từ 04 đến 05 năm học, chương trình thạc sĩ: 02 năm học(bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Ba Lan tại Ba Lan) và sau khi hoàn thành năm học dự bị sẽ được chuyển vào học chuyên ngành.Dự kiến ứng viên trúng tuyển sẽ lên đường đi học trong tháng 9/2014.

Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Ba Lan miễn phí đào tạo; Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành.

hoc-bong-du-hoc-balanjpg

2.  Đối tượng và điều kiện dự tuyển

2.1. Điều kiện chung

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài. Khi nhập học và định kỳ hằng năm phía Ba Lan sẽ tổ chức khám lại sức khỏe. Trường hợp bị phát hiện có bệnh, không đủ sức khỏe do giả mạo hồ sơ để đi học sẽ phải về nước và tự chịu mọi chi phí liên quan, kể cả vé máy bay và bồi hoàn kinh phí cho Nhà nước;

– Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với ngành đã/đang học đại học/sau đại học, công việc đang làm;

    Ứng viên không được tự ý thay đổi ngành học, cơ sở đào tạo đã đăng ký dự tuyển trong bất kỳ trường hợp nào trừ trường hợp Cục Công nhận học vấn và Trao đổi quốc tế Ba Lan, cơ sở đào tạo Ba Lan và Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan có thông báo bằng văn bản do điều kiện khách quan cơ sở đào tạo không đáp ứng được về Giáo sư hướng dẫn hoặc không có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nguyện vọng mà ứng viên đã đăng ký.

– Ứng viên trúng tuyển bắt buộc phải tham gia khóa học dự bị tiếng Ba Lan trước khi vào học chuyên ngành (không áp dụng đối với ứng viên đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ bằng tiếng Ba Lan). Sau khi hoàn thành khóa học dự bị tiếng Ba Lan, nếu ứng viên đăng ký học chuyên ngành bằng tiếng Anh thì phải đáp ứng được yêu cầu về ngoại ngữ của cơ sở đào tạo.

– Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về phục vụ tại cơ quan cử đi học hoặc theo sự điều động của Nhà nước (cam kết của người đã đi làm phải được cơ quan công tác xác nhận, bảo lãnh; cam kết của người chưa đi làm phải có ý kiến bảo lãnh của gia đình). Những người không hoàn thành chương trình đào tạo, tự bỏ học, bị buộc thôi học hoặc sau khi tốt nghiệp không trở về nước phục vụ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí cho ngân sách Nhà nước;

– Chưa đăng ký dự tuyển các chương trình học bổng khác để đi học tại nước ngoài trong năm 2014;

– Không trong thời gian bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên.

Nguồn : Bộ GD&ĐT

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646