Làm gì sau khi học ngành xã hội học ở nước ngoài?

Xã hội học là một lĩnh vực trong khoa học xã hội, giúp cho người học hiểu được cách thức mà xã hội hoạt động. Những người nghiên cứu xã hội học sẽ trở thành chuyên nghiệp trong việc tìm hiểu và phân tích các vấn đề xã hội và đề ra các giải pháp tiềm năng và cải tiến, bằng cách giải quyết những bất bình đẳng xã hội liên quan đến các yếu tố như tầng lớp, giới tính, chủng tộc và nghèo đói.

Xem thêm: Du học thạc sĩ kinh tế, ra trường làm gì?

lam-gi-sau-khi-hoc-nganh-xa-hoi-hoc-o-nuoc-ngoai

Các nhà xã hội không chỉ học về xã hội của họ; họ nhìn vào xa xôi của xã hội loài người cả trong quá khứ và hiện tại, hiểu biết về cách thức xã hội phát triển và tự tổ chức. Các chủ đề trên một mức độ xã hội học có thể vô cùng rộng và khác nhau tùy thuộc vào sở thích của bạn. Qua ống kính của lý thuyết xã hội học, những người nghiên cứu xã hội học sẽ tìm hiểu về những nguyên nhân xã hội và hậu quả của kinh nghiệm con người và các vấn đề phổ biến, bao gồm cả tình yêu, niềm tin tôn giáo, sắc, đạo đức, giới tính, chủng tộc, gia đình, định kiến và phân biệt đối xử, nghèo đói, chiến tranh và hòa bình, giáo dục, kinh tế, và các mối quan hệ khác nhau giữa các cá nhân và nhà nước. Kiến thức này sau đó có thể được sử dụng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến phúc lợi xã hội.

Vì vậy, những gì bạn có thể làm với một tấm bằng xã hội học? Đương nhiên là ở nước ngoài, tuy nhiên vẫn có thể ứng dụng tại Việt Nam

Với nền tảng xã hội học rộng lớn, những câu hỏi vẫn là: những gì bạn có thể làm với một tấm bằng xã hội học ?! Nhờ bản chất sâu xa của đối tượng, sinh viên thường có thể chọn chương trình xã hội học, chuyên một lĩnh vực họ đặc biệt quan tâm sau năm học đầu tiên.

Ghi nhớ rằng các chuyên ngành bạn nên theo trong ngành xã hội học sẽ không chỉ giúp bạn tập trung vào một lĩnh vực cụ thể, mà còn có thể giúp bạn được làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên ngành. Ví dụ: Nghề xã hội học trong phục hồi chức năng giúp bạn dễ dàng làm việc trong ngành tội phạm và hình sự.

Nghề xã hội học trong công tác cộng đồng và thanh niên

Cộng đồng và phát triển thanh niên là những lĩnh vực phổ biến nhưng vẫn vô cùng quan trọng tại các nước phát triển. Trọng tâm ở đây bảo đảm phúc lợi xã hội cho những người trẻ tuổi và dễ bị tổn thương cũng như các cộng đồng rộng lớn hơn. Thường thì có sự tham gia chặt chẽ với chính trị xã hội, đặc biệt là liên quan đến chăm sóc xã hội, giáo dục, sự tham gia của cộng đồng, giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe. Nghiên cứu xã hội học sẽ giúp phát triển các kiến thức rộng cần thiết để làm việc trong phát triển cộng đồng, bao gồm nhận thức về cách luật pháp và các quy định ảnh hưởng đến xã hội và kỹ năng mạnh mẽ giữa các cá nhân. Chức danh phổ biến trong cộng đồng và công tác thanh niên bao gồm: Cán bộ cộng đồng, nhân viên xã hội,…

Xã hội học nghề nghiệp trong tư vấn và điều trị

Nghiên cứu xã hội học có thể giúp bạn làm việc trong lĩnh vực tư vấn và điều trị tâm lý. Đòi hỏi kỹ năng về giao tiếp và kỹ năng tư duy phê phán và một khả năng cảm thông mà không phán xét. Tư vấn và điều trị có nghĩa là làm việc chặt chẽ với một phạm vi đa dạng mọi người – các cá nhân, các cặp vợ chồng và / hoặc nhóm – giúp họ nói chuyện và vượt qua một loạt các vấn đề.

Xã hội học trong giáo dục

Những gì bạn có thể làm với bằng xã hội học trong lĩnh vực giáo dục? Vâng, điều đó phụ thuộc vào mức độ giáo dục mà bạn muốn làm việc. Đối với giáo dục tiểu học và trung học, một bằng xã hội học có thể cung cấp cho bạn những kiến thức có liên quan của giáo dục trong xã hội, cũng như quá trình phát triển của trẻ, và ngay cả những luật lệ của sân chơi.

Đối với nghề nghiệp trong giáo dục đại học, trình độ sau đại học thường một điều kiện tiên quyết là bạn phải có ít nhất một bằng thạc sĩ, và thường là tiến sĩ. Bạn có thể làm giảng viên, gia sư và nhà nghiên cứu,…

Xã hội học nghề nghiệp trong các dịch vụ công cộng

Sinh viên tốt nghiệp xã hội học có thể làm việc cho các dịch vụ xã hội và phúc lợi xã hội, các dịch vụ y tế công cộng, các khu vực tự nguyện, tư pháp hình sự, các dịch vụ quản chế và tù, phục hồi chức năng và dịch vụ nhà ở.

4.3/5 - (3 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646