Sự khác nhau giữa các trường đại học Mỹ

1. Bậc ĐH và sau ĐH khác nhau như thế nào?
      Bậc đầu tiên trong giáo dục ĐH của Mỹ được gọi là “bậc đại học”, sau khi hoàn tất sẽ cấp bằng cử nhân Bachelor of Arts (BA) hoặc Bachelor of Science (BS). Hầu hết các chương trình bậc ĐH yêu cầu phải học 4 năm, và thường chỉ cần hoàn thành chương trình trung học là có thể ghi danh vào bậc Cử nhân. Các SV năm thứ nhất, thứ hai, và thứ ba đang học tại các trường ĐH ở các nước khác có thể chuyển tiếp sang học các chương trình bậc ĐH tại Hoa Kỳ. Bậc sau ĐH cấp bằng Thạc sĩ Master of Arts (MA), Master of Science (MS) hoặc bằng Tiến sĩ – Doctorate of Philosophy (PhD). SV đã có bằng cử nhân BA hoặc BS ở Hoa Kỳ hoặc bằng tương đương là đủ tiêu chuẩn để xin học sau ĐH. Thường học xong hai năm là được cấp bằng thạc sĩ MA hoặc MS. Bằng Tiến sĩ Ph.D. là bằng cấp cao nhất ở nước này. Để học Tiến sĩ phải có bằng Thạc sĩ MA hoặc MS, thường phải học ít nhất 3 năm và phải làm một luận án rất dài.
2. Phải mất bao lâu để hoàn tất bậc ĐH và sau ĐH?
Hầu hết các chương trình bậc ĐH yêu cầu phải học 4-5 năm và trong một số trường hợp sẽ tính gộp cả thời gian SV đã học trước ở quê nhà. Bằng Thạc sĩ thường yêu cầu phải học từ 1-2 năm, còn bằng Tiến sĩ yêu cầu ba năm học và một luận án dài.
Các loại trường College, University và Institution khác nhau thế nào?
      College, university hoặc institute đều được dùng để gọi các trường ĐH 2 năm hoặc 4 năm tại Hoa Kỳ. College và institute không hề thấp kém hơn university. Nói chung, college có qui mô nhỏ hơn và chủ yếu dạy bậc Cử nhân, còn university và institute chuyên dạy các chương trình Cử nhân trong một nhóm chuyên ngành có liên quan chặt chẽ với nhau, vì vậy, các institute cũng có dạy các chương trình bậc đại học, như viện công nghệ, viện thời trang, viện hội họa và thiết kế,… Ngoài ra, University cũng đào tạo các chương trình sau ĐH (Master, PhD) nhiều hơn. Đôi khi, 3 từ “school” “college” và “university” có thể được dùng qua lại.
3. SV có thể chọn lựa trong số các loại trường nào?
     Cơ bản có bốn loại trường: ĐH công lập, ĐH tư thục, ĐH cộng đồng 2 năm (Community College) và Cao đẳng kỹ thuật/dạy nghề. Các trường ĐH công lập và tư thục thường giảng dạy hệ Cử nhân 4 năm, các trường ĐHCĐ dạy chương trình Đại cương trong 2 năm và các trường cao đẳng kỹ thuật

hoặc dạy nghề chỉ dạy hệ chứng chỉsu khac nhau cac truong dai hoc my.

4. Liberal Arts là gì?     

    Liberal Arts được rút ngắn từ thuật ngữ “liberal arts and sciences,” và đây là một nội dung chỉ có trong hệ thống giáo dục của Mỹ. Giáo dục bậc ĐH ở Mỹ được xây dựng trên cơ sở khái niệm này, theo đó SV phải được giáo dục toàn diện nhằm phát triển các kỹ năng nói, viết, và lý luận. Ở các ĐHchuyên về liberal arts hoặc thiên về liberal arts, đầu tiên SV sẽ học nhiều khóa khác nhau về nghệ thuật và nhân văn (kể cả ngôn ngữ), các khoa học xã hội và hành vi và các khoa học tự nhiên. Sau đó, SV sẽ chọn một môn chuyên (gọi là chuyên ngành), và môn này chiếm hết 25 đến 50 phần trăm thời lượng học tại lớp. Thậm chí những SV không theo chương trình liberal arts mà dự định theo học một chuyên ngành như kỹ thuật thường vẫn phải theo học các môn khoa học xã hội và nhân văn chiếm tới 25 phần trăm thời lượng học ở lớp mới hoàn tất được chương trình học. Tương tự, một SV muốn hoàn tất chuyên ngành sử vẫn phải học một số buổi trong hai lĩnh vực kia.

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646