Việc làm cho du học sinh tại Canada

Chính phủ Canada rất tạo điều kiện cho các du học sinh khi đến học tập tại đây để có thể hoà nhập cuộc sống cũng như đóng góp một phần công sức, tri thức của mình cho đất nước này. Chính vì thế mà Chính phủ đã có những chính sách cụ thể về làm việc cho sinh viên quốc tế đấy.

Chương trình việc làm cho du học sinh của chính phủ Canada

Bạn có thể làm việc ngay tại Trường nơi bạn đang học nếu trường bạn có xưởng sản xuất với điều kiện bạn là sinh viên chính khoá tại các trường công lập. Nếu là trường tư thục thì phải là những trường được thành lập và hoạt động theo điều lệ của Chính phủ, hàng năm đóng góp vào Ngân sách nhà nước 50% lợi nhuận. Hoặc các trường tư thục do Chính quyền địa phương thành lập.

Các trường tư thục có cam kết về lao động với Chính quyền địa phương hoặc được Chính quyền địa phương bảo trợ về chính sách lao động cho sinh viên hoặc các trường do địa phương thành lập. Tuy nhiên không phải tất cả các trường tư thục đều được cấp phép tham gia “Chương trình làm thêm” này của Chính phủ.

Để được tham gia vào chương trình này, bạn phải xin “Giấy phép làm việc”. Bạn không nên đi làm khi chưa được cấp giấy phép. Giấy phép sẽ cho phép bạn làm việc đến 20 giờ một tuần trong học kỳ còn vào các kỳ nghỉ Hè, nghỉ Đông, Xuân và Lễ hội, bạn có thể làm việc toàn thời gian.

 

Tuy nhiên khi bạn được cấp giấy phép, không có nghĩa là bạn được cung cấp việc làm hay được đảm bảo tìm viêc. Bạn phải tự phát huy khả năng của mình. Và cần nhớ là nếu bạn tham gia vào “Chương trình làm thêm” này thì mục đích chính bạn có mặt ở Canada vẫn là học tập.

Nếu bạn không đảm bảo thời gian, công việc học tập hoặc kết quả học tốt, bạn sẽ phải trả lại giấy phép làm việc cho Chính quyền địa phương. Và sau đó sẽ không dễ để bạn có thể làm thêm một công việc nào đó.

Chương trình làm việc sau tốt nghiệp

Sau khi học xong hoặc đã tốt nghiệp, nếu bạn muốn ở lại Canada để làm việc hoặc thực tập thêm một thời gian, bạn có thể xin cấp “Giấy phép làm việc” theo “Chương trình làm việc sau tốt nghiệp” của Chính phủ.

“Chương trình làm việc sau tốt nghiệp” cho phép các sinh viên sau khi học xong có thể được ở lại thêm một thời gian để làm việc lấy kinh nghiệm trong các lĩnh vực bạn đã được học trong trường. Chương trình này cho phép sinh viên quốc tế của tất cả các trường được ở lại làm việc tại các Tỉnh, Thành như: Montréal, Torronto, Vancouver trong thời gian một năm và khoảng hai năm tại các địa phương khác ở Canada.

 

Thời hạn của giấy phép làm việc theo “Chương trình làm việc sau tốt nghiệp” này không thể dài hơn thời gian bạn đã theo học tại Canada. Ví dụ bạn tốt nghiệp một chương trình học bốn năm thì thời hạn giấy phép được cấp sẽ là từ một đến hai năm – với điều kiện bạn tìm được việc làm.

Nhưng nếu bạn tốt nghiệp một khoá học chỉ kéo dài tám tháng thì thời hạn của giấy phép không thể lâu hơn tám tháng được.

Xem thêm:

4.7/5 - (4 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646