Thông tin về học bổng du học Pháp

 Hiện nay, số lượng sinh viên Việt Nam theo học tại Pháp ngày càng tăng. Săn học bổng du học Pháp là một trong những nguồn tài chính quan trọng giúp các sinh viên có thể trang trải những chi phí ăn ở, học tập cần thiết.


hoc bong du hoc phap

(Săn học bổng du học Pháp là một cách để sinh viên trang trải chi phí học tập tại Pháp)

 

Phần trình bầy dưới đây giới thiệu một số chương trình học bổng du học Pháp phổ biến giúp các bạn tiếp cận trực tiếp thông tin mình quan tâm.


1. Học bổng trong khuôn khổ hợp tác quốc tế

Gần 80% học bổng du học của chính phủ Pháp được cung cấp trong khuôn khổ hợp tác. Các loại học bổng này dành cho sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp đại học thuộc các chuyên ngành khác nhau muốn tiếp tục theo học nâng cao trình độ ở Pháp. Một số loại học bổng chủ yếu ở hình thức này là : Học bổng Evariste Galois; học bổng hợp tác vùng (Vùng Ile–de-France, vùng Poitou-Charentes); Học bổng của các cơ quan, tổ chức chuyên ngành : Petro Vietnam, Vietnam Airlines…. Tại Việt Nam, mọi thông tin liên quan có thể tra cứu trên mạng hoặc được nhận từ bộ phận hợp tác và hoạt động văn hóa trực thuộc Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

2. Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài có thành tích xuất sắc

Hiện tại có rất nhiều chương trình học bổng du học Pháp như Eiffel, Major, Charcot (dành riêng cho sinh viên ngành y)… cho phép các cơ sở đào tạo tại Pháp tiếp nhận những sinh viên nước ngoài có thành tích xuất sắc trong học tập. Thông tin cụ thể có thể tìm thấy trên hệ thống các trang web của đại sứ quán Pháp hay các trang web liên quan tới giáo dục.

 

3. Học bổng của Cơ quan đại học Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương

(AUF – Agence Universitaire de la francophonie)
Cơ quan đại học Pháp ngữ tại Việt Nam cấp học bổng thực tập và đào tạo sau đại học cho sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu thuộc nhiều trường đại học.

 

4. Chương trình học bổng Việt Nam (Đề án 322)

Đây là chương trình đào tạo cán bộ trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học tại nước ngoài hoặc phối hợp với nước ngoài. Những người đang làm nghiên cứu sinh trong nước và thuộc đối tượng nêu trên, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn, được cơ sở đào tạo và người hướng dẫn đồng ý, có thể dự tuyển đi thực tập khoa học hoặc đăng ký làm nghiên cứu sinh trong các đề án đào tạo Tiến sĩ phối hợp do cơ sở đào tạo xây dựng.

 

5. Học bổng của Bộ giáo dục, Bộ đại học và nghiên cứu Pháp


– Học bổng du học của Bộ giáo dục Pháp

Dựa trên tiêu chí quốc tịch và tư cách của mình, sinh viên nước ngoài có thể nhận được hỗ trợ tài chính của Bộ giáo dục Pháp. Một số loại học bổng được biết tới là học bổng trợ cấp nghiên cứu, học bổng dựa trên các tiêu chí xã hội (BCU).

 

– Học bổng CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche)

Các sinh viên trẻ đã có bằng Thạc sĩ (Master) hoặc bằng Kỹ sư (Diplôme d’école d’ingénieur) có thể thực hiện luận án Tiến sĩ tại một doanh nghiệp cụ thể trên cơ sở phối hợp với một cơ sở giáo dục – đào tạo ngoài doanh nghiệp. Đề tại tiến sĩ phải liên quan tới một chương trình nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp.

 

6. Học bổng du hoc Pháp hợp tác giữa các cơ sở đào tạo tại các quốc gia Châu Âu


– Học bổng ERASMUS MUNDUS

Sinh viên đã tốt nghiệp đại học sẽ theo học các chương trình đào tạo Thạc sĩ chất lượng cao tại ít nhất hai trong số tối thiểu ba trường đại học có kí thỏa thuận hợp tác với nhau ở châu Âu. Đây là một học bổng khá cao và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với chương trình học cùng các nền văn hóa đa dạng.

 

– Học bổng SOCRATES/ERASMUS et LEONARDO

Dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học ở Pháp thực hiện một khóa thực tập hoặc khóa học ngắn ngày tại các nước thuộc cộng đồng Châu Âu.

 

7. Học bổng du học Pháp của một số tổ chức quốc tế phi chính phủ, các hiệp hội

Một số tổ chức phi chính phủ dành những hình thức học bổng riêng cấp cho sinh viên du học nước ngoài. Dưới đây là một số cuốn hướng dẫn về các loại học bổng cũng như các thủ tục phải làm được biên soạn và xuất bản bởi chính các tổ chức này
– Hướng dẫn ”Du học” (”Study Abroad”) do UNESCO biên soạn
– Hướng dẫn của Andès” (“Le guide de l’Andès”) do Hiệp hội Tiến sĩ Pháp biên soạn, hướng dẫn cách xin học bổng tài trợ đề tài nghiên cứu Tiến sĩ, sau Tiến sĩ
Các hiệp hội cấp nhiều hình thức học bổng khác nhau. Có thể kể tới ở đây học bổng ngành y1 năm cấp cho các bác sỹ sinh sống tại nước ngoài được Trường trung cấp y Paris (CMHP) tuyểnchọn.

 

8. Bourse « Evariste Galois »

Chương trình học bổng du học Pháp Evariste Galois có lẽ là chương trình học bổng của Chính phủ Pháp mà nhiều sinh viên Việt Nam tìm hiểu nhất do đối tượng được gửi hồ sơ rộng rãi nhất. Ở Việt Nam, học bổng này do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam xét duyệt hồ sơ và quản lý chung nên thường được nhiều sinh viên gọi là « Học bổng đại sứ quán ».

 

9. Bourse d’Excellence Eiffel

Chương trình học bổng này có từ năm 1999, do Bộ Ngoại giao Pháp cấp và do Egide trực tiếp quản lý, dành cho các sinh viên nước ngoài có thành tích xuất sắc trong học tập muốn theo học tại các cơ sở đào tạo đại học và trên đại học ở Pháp.

 

10. Bourse de l’AUF

Cơ quan hợp tác Đại học Khối Pháp ngữ – văn phòng Châu Á Thái Bình Dương
(AgenceUniversitaire de la Francophonie – Bureau Asie-Pacifique) có trụ sở và thực hiện nhiều chương trình hợp tác giáo dục, đào tạo bằng tiếng Pháp tại Việt Nam. Hàng năm, AUF cấp nhiều học bổng thực tập và học bổng đào tạo sau đại học cho sinh viên, giáo viên giảng dạy và các nhà nghiên cứu thuộc nhiều trường đại học của Việt Nam. Với các học bổng này, người được học bổng có thể theo học tại một cơ sở đào tạo ở Việt Nam hay ở nước ngoài (Pháp và các nước khác thuộc khối Pháp ngữ).

Xem thêm:

5/5 - (1 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646