Danh sách trường Đại học Nauy do VIC làm đại diện

1. Trường Âlesund University College

– là một tổ chức có kích thước trung bình của giáo dục đại học ở Nauy với hơn 2000 sinh viên và 200 nhân viên. Trường  nằm cách 4 km từ trung tâm của Aalesund.

–  Trường được thành lập vào năm 1994 như một kết quả của việc tổ chức lại giáo dục đại học chuyên nghiệp tại Na Uy. Ba trường đại học cũ trong Aalesund, các trường Đại học nghiên cứu hàng hải, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Aalesund Cao đẳng điều dưỡng sau đó được sáp nhập vào một.

– Trường có các khoa:

+ Khoa Khoa Học Y Tế

+ Khoa Marketing Quốc Tế

+ Khoa Khoa Học Đời Sống

+ Khoa Kỹ Thuật & Khoa Học Tự Nhiên

+ Khoa Công Nghệ Hàng Hải & Hoạt Động

2. Akershus University College

– Akershus Đại học ( Na Uy) là một trường đại học trường đại học nằm trong Kjeller , Na Uy . Trường là một trong 25 trường cao đẳng đại học công lập thuộc sở hữu và điều hành bởi nhà nước Na Uy. Hiện tại, trường có khoảng 3.900 sinh viên và đội ngũ nhân viên khoảng 300.
Các trường đại học được chia thành bốn khoa:
+ Khoa Điều dưỡng Giáo dục
+ Khoa Thiết kế sản phẩm
+ Khoa Giáo dục xã hội
+ Khoa Kỹ thuật và dạy nghề giáo viên

3. Học viện Nghệ thuật Quốc gia Bergen

bergen-university-nauy

 

4. Trường Kinh tế Na Uy :

5. Trường quản lý Na Uy(BI):

https://duhocvic.com/vi/chau-au/du-hoc-nauy/509-du-hoc-nauy-truong-quan-ly-nauy-bi.html

https://www.youtube.com/watch?v=nO4Gy4HGDhA

6. Trường Khoa học Thể thao Na Uy

7.Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy

8.Đại học Oslo:

https://duhocvic.com/vi/chau-au/du-hoc-nauy/503-dai-hoc-oslo.html

http://www.youtube.com/watch?v=YwNihKaXGJk

9. Trường Kiến trúc và Thiết kế Oslo

10. Học viện Nghệ thuật Quốc gia Oslo

11. Học viện Hải quân Na Uy

12.University of Stavanger
13.Narvik University College
14.University of Tromsø

15.Hedmark University College
16.Harstad University College
17.Vestfold University
18.University of Agder

19.Molde University College
20.Nesna University College
21.Nord-Trøndelag University College
22.Stord/Haugesund University College
23.UiT – The Arctic University of Norway
24.University of Nordland

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646