Lịch trình du học Đức

1. Đối với Sinh viên chưa Tốt nghiệp Đại học Việt Nam

bao gồm các nhóm như sau:

 • Học sinh Tốt nghiệp PTTH, đã thi đỗ vào một Ngành học Đại học Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam,
 • Sinh viên đang học và chưa Tốt nghiệp một tại một Trường Đại học Việt Nam,
 • Sinh viên Tốt nghiệp hệ Cao đẳng,
 • Sinh viên Tốt nghiệp hệ Cao đẳng và được chuyển tiếp vào hệ Đại học chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam

Du học Đức cần gì ? Chi phí tối thiểu bao nhiêu ?

Du học Đức có miễn phí ?


Các bước tiến hành có thể tham khảo như sau:

 • Học tiếng Đức, học tiếng Anh
 • Cập nhật điều kiện học Đại học tại Đức
 • Tìm hiểu về Trường Đại học, Trường Dự bị Đại họcNgành học Đại học phù hợp tại Đức
 • Chuẩn bị các Hồ sơ, Giấy tờ cần thiết để nộp thẩm tra APS, để xin nhập học Đại học / Dự bị Đại học tại Đức, để mở tài khoản Du học, để xin Visa
 • Đăng ký cho kỳ thi TestAS
 • Thi TestAS
 • Nhận kết quả của kỳ thi TestAS
 • Nộp Hồ sơ Thẩm tra APS cho ĐSQ Đức tại Hà Nội
 • Nhận Chứng nhận APS
 • Mở tài khoản Du học tại một Ngân hàng
 • Gởi Hồ sơ xin nhập học Đại học / Dự bị Đại học sang Đức
 • Nhận Giấy báo mời nhập học / Giấy báo mời tham gia kỳ thi tuyển của Trường Đại học / Trường Dự bị Đại học tại Đức
 • Nộp Hồ sơ xin Visa cho ĐSQ / TLSQ Đức
 • Nhận kết quả Visa
 • Chuẩn bị lên đường sang Đức
 • Nhập học
 • Tốt nghiệp và trở về Việt Nam
 • Làm việc và Định cư tại Đức

2. ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐÃ TỐT NGIỆP ĐẠI HỌC VIỆT NAM

và muốn:

Các bước tiến hành có thể tham khảo như sau:

 • Học tiếng Đức, học tiếng Anh
 • Cập nhật điều kiện học Cao học tại Đức
 • Tìm hiểu về Trường Đại học, Ngành học Đại họcCao học phù hợp tại Đức
 • Chuẩn bị các Hồ sơ, Giấy tờ cần thiết để nộp thẩm tra APS, để xin học Đại học / Cao học, để mở tài khoản Du học, để xin Visa
 • Nộp Hồ sơ thẩm tra APS cho ĐSQ Đức tại Hà Nội (đến cuối tháng 02 và cuối tháng 08 hàng năm)
 • Phỏng vấn APS (vào tháng 05 và vào tháng 11 hàng năm)
 • Nhận Chứng chỉ APS
 • Mở tài khoản Du học tại một Ngân hàng
 • Gởi Hồ sơ xin nhập học Đại học / Cao học sang Đức
 • Nhận Giấy báo mời nhập học / Giấy báo mời tham gia kỳ thi tuyển của Trường Đại học tại Đức
 • Nộp Hồ sơ xin Visa cho ĐSQ / TLSQ Đức
 • Nhận kết quả Visa Đức
 • Chuẩn bị lên đường sang Đức
 • Nhập học
 • Tốt nghiệp và trở về Việt Nam
 • Làm việc và Định cư tại Đức

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646