Chuẩn Bị Tiếng Đức Khi Du Học Áo

Tiếng Đức là ngôn ngữ chính được giảng dạy trong các trường Đại học và UASs ( Đại học Khoa học ứng dụng) ở Áo, chỉ có một số ít các chương trình được giảng dạy bằng Tiếng anh.

Vì thế việc chuẩn bị Tiếng Đức thật tốt trước khi du học Áo là điều vô cùng cần thiết.

> Những điều cần biết khi du học Áo

Tại một số trường đại học bạn cần thành thạo tiếng Đức tương ứng với cấp độ B2. Những trường khác, một mức độ tương ứng C1 của Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ được yêu cầu. Những loại bằng cấp khác được chấp nhận, ví dụ như, các Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, đó là hệ thống kiểm tra chính thức công nhận của Áo cho Đức như một ngoại ngữ với kiểm tra giấy phép các trung tâm trên toàn thế giới.
Nếu bạn muốn học tiếng Đức, bạn có hai lựa chọn: bạn có thể bắt đầu tham gia một khóa học ở nước bạn hoặc bạn có thể học tiếng Đức ở Áo.

Các khóa học tại quốc gia của bạn

“Viện Österreich” (Viện Áo) tiến hành các khóa học tiếng Đức bên ngoài Áo (Rome, Ljubljana, Warsaw, Krakow, Bratislava, Budapest và Brno). Viện Áo là một tổ chức của Cộng hòa Áo cho việc thực hiện các khóa học tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy trao đổi văn hóa. Những chương trình học đều được OSD công nhận (Đức Áo Diploma Ngôn ngữ quốc tế).

OSD “Österreichisches Sprachdiplom Deutsch” (Đức Áo Diploma Ngôn ngữ) là một hệ thống kiểm tra và đánh giá tiểu bang chấp thuận cho Đức như một ngoại ngữ hoặc Đức như là một ngôn ngữ thứ hai. Kỳ thi OSD có thể được thực hiện trên toàn thế giới (tại hơn 200 trung tâm kiểm tra tại hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới).

Các khóa học tại Áo

Nhiều tổ chức và các tổ chức cung cấp một loạt các khóa học tiếng Đức cho người nước ngoài. Để biết thêm thông tin tham khảo tại Campus Áo, hiệp hội các trường dạy tiếng người Áo.

Chuẩn bị chương trình Đại học

The University Preparation Chương trình cung cấp các khóa học tiếng Đức chuyên sâu cho ứng viên đại học nước ngoài để chuẩn bị các kỳ thi quốc bổ sung theo quy định của các trường đại học. Chú ý: Chỉ có học sinh đã được thừa nhận bởi một tổ chức giáo dục đại học người Áo có thể tham dự các khóa học này.

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646