Hệ thống giáo dục tại Anh

Giáo dục phổ cập bắt buộc tại Anh dành cho tất cả trẻ em cho tới 16 tuổi. Hệ thống giáo dục Anh quốc (gồm cả khoá học và hệ thống bằng cấp) được cấu thành bởi 2 hệ thống riêng biệt nhưng tương thích với nhau. Trong đó, một hệ thống được sử dụng tại England, xứ Wales và Bắc Ai Len, trong khi hệ thống kia được sử dụng ở Scotland.

== > Xem thêm thông tin : Du học Anh Tại Đại học Wesminster

hệ thống giáo dục anh

Hệ thống giáo dục Anh quốc được chia làm các cấp độ sau:

1. Mẫu giáo, tiểu học và trung học: Ở bậc học này có 2 loại trường: trường công và trường tư. Cả 2 loại trường đều chuẩn bị cho học sinh lấy bằng THPT hay chứng chỉ tương đương. Mẫu giáo dành cho trẻ em từ 3 – 4 tuổi; tiểu học dành cho lứa tuổi từ 5 – 11 và trung học dành cho những học sinh từ tuổi 16.

giao-duc-Anh

2. Giáo dục tiền đại học:Cấp bậc đào tạo này thường được giảng dạy ở các trường trung học, các học viện và các trường cao đẳng. Các khoá học bao gồm: AS level, A-level, Scottish Highers và các chương trình dự bị, chuyển tiếp đại học hay tương đương.

du-hoc-anh

3. Giáo dục dạy nghề:Tập trung vào các khóa học về kỹ năng và định hướng nghề nghiệp. Bằng cấp của bậc học này bao gồm: BTEC diploma, các văn bằng A-levels về dạy nghề và các chứng chỉ tương đương. Những khóa học này thường được giảng dạy tại các học viện và trường đại học. Điểm độc đáo của các khóa học này là sự đa dạng về môn học và yêu cầu đầu vào linh hoạt được xét theo khả năng học vấn và kinh nghiệm của người học. Tuỳ kết quả đạt được sau chương trình dạy nghề, sinh viên có thể học tiếp chương trình đại học.

du-hoc-nghe-o-anh

4. Giáo dục đại học: Các chương trình đại học thường được giảng dạy tại các trường đại học và học viện. Hầu hết thời gian của các chương trình đại học là 3 năm, ngoại trừ tại Scotland các chường trình này kéo dài 4 năm. Các chương trình đại học có bao gồm thực tập tại các doanh nghiệp thường kéo dài thêm 1 năm và được biết đến như những khóa học xen kẽ thực tập (sandwich courses). Thời gian của các khóa học về y khoa, dược khoa và kiến trúc dài hơn và thường là 5 năm.  

hoc-dai-hoc-tai-anh

5. Giáo dục sau đại học: Các khóa học sau đại học bao gồm học tín chỉ và nghiên cứu. Các khoá học tín chỉ gồm: chứng chỉ sau đại học, bằng diploma sau đại học và thạc sĩ. Các chương trình nghiên cứu có cả ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Thời gian học các khóa tín chỉ từ 9 – 12 tháng trong khi các khóa nghiên cứu kéo dài từ 1 – 4 năm.

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646