13 nghành học không lo thất nghiệp bao giờ

The Daily Beast cũng sử dụng dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ để xác định tỉ lệ thất nghiệp hiện tại và tương lai, cùng với việc thu nhập tiềm năng để đưa ra bảng xếp hạng dựa vào các hạng mục dưới đây:

 

Du học

1. Y tá, điều dưỡng

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 4%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 1,9%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 48.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 64.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 26%

Nghề nghiệp liên quan: Y tá, điều dưỡng

2. Kỹ sư cơ khí

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 8,6%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 3,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 58.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 86.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 4%

Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư cơ khí

3. Kỹ sư điện tử

 

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,3%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,2%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 57.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 90.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 6%

Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư điện, điện tử

4. Kỹ sư dân dụng

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 8,1%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,5%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 50.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 81.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 12%

Nghề nghiệp liên quan: Kỹ sư dân dụng

5. Khoa học máy tính

 

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,8%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,6%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 50.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 81.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 82%

Nghề nghiệp liên quan: Quản lý công nghệ thông tin

6. Tài chính

 

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,6%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,2%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 44.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 72.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 23%

Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia phân tích tài chính

7. Tiếp thị và nghiên cứu tiếp thị

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,3%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 6%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 37.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 41%

Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia nghiên cứu thị trường

8. Toán học

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,1%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,1%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 40.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 71.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 16%

Nghề nghiệp liên quan: Nhà toán học

9. Kế toán

 

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 6,8%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 43.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 65.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 16%

Nghề nghiệp liên quan: Kế toán viên, kiểm toán viên

10. Tiếng Pháp, Đức, Latin và các ngoại ngữ thông dụng

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7,9%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 32.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 50.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 42%

Nghề nghiệp liên quan: Biên dịch và thông dịch viên

11. Thương mại đại cương

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 7%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 4,8%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 37.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 60.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 22%

Nghề nghiệp liên quan: Chuyên gia phân tích quản lý

12. Giáo dục tiểu học

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 4,8%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 3,4%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 33.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 40.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 17%

Nghề nghiệp liên quan: Giáo viên tiểu học và mầm non

13. Kinh tế học

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp thất nghiệp: 9,4%

Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm thất nghiệp: 5,7%

Thu nhập của sinh viên mới tốt nghiệp: 48.000 USD/năm

Thu nhập của sinh viên tốt nghiệp có kinh nghiệm: 76.000 USD/năm

Tăng trưởng việc làm dự kiến: 6%

Nghề nghiệp liên quan: Nhà kinh tế học

4/5 - (1 bình chọn)

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646