Những bước tiến hành để chọn trường

Việc tìm hiểu thông tin nên bắt đầu từ 18 đến 24 tháng trước khi nhập học. Xác định trước nhất “bạn là ai, bạn muốn gì.” Kế đó nghiên cứu các nguồn thông tin và đối chiếu với nhu cầu và điều kiện của bạn. Soạn một bảng (Excel là tốt nhất) liệt kê các trường trong “tầm ngắm,” so sánh những yếu tố mà bạn cho là quan trọng trong những cột khác nhau, thí dụ, điểm SAT đa số, điểm SAT trung bình của những sinh viên được nhận, học phí, chi phí sinh hoạt, vị trí, tỉ lệ tốt nghiệp, tỉ lệ giảng viên đối với sinh viên…, kể cả một yếu tố cá biệt nào đó mà riêng bạn thấy quan trọng nếu có

Sau khi đã có danh sách “shortlist” các trường bạn muốn chọn ưu tiên, nên viếng thăm trường. Việc thăm viếng sẽ cho nhiều thông tin thực tế cũng như kiểm nghiệm được cảm giác của bạn. Tham khảo nhiều ý kiến của người khác, kể cả cha mẹ, trước khi quyết định. Phần dưới đây sẽ nêu chi tiết hơn về các nguồn thông tin.

Ý NGHĨA CỦA VIỆC KIỂM ĐỊNH

Kiểm định cho biết trường hay chương trình đã đạt mức yêu cầu tiêu chuẩn dành cho đại học hay cho ngành xác định chưa. Có hai kiểu kiểm định căn bản: kiểm định trường và kiểm định chuyên ngành. Kiểm định trường là việc xem xét và kiểm định tổng thể một trường đại học. Kiểm định chuyên ngành là việc kiểm định các chương trình đào tạo, các khoa trong một trường đại học. Nếu một chuyên ngành của trường đã được kiểm định chuyên ngành thì thông thường là trường này cũng đã được kiểm định ở mức trường rồi. Một vài hiệp hội hoặc tổ chức kiểm định khác nhau thực hiện những việc kiểm định này.

Ở Mỹ việc kiểm định là tùy chọn, nên có một số trường, vì lý do nào đó, không tham gia kiểm định. Sinh viên ở các trường không được kiểm định có nhiều khả năng gặp khó khăn trong các việc sau:

* Họ sẽ không đáp ứng điều kiện để được vay hoặc nhận học bổng cũng như một số danh hiệu khoa học khác. Ví dụ, nhiều chính phủ chỉ cho vay đối với các sinh viên của một trường được kiểm định;

* Sẽ gặp khó khăn nếu sinh viên muốn các trường được kiểm định chấp nhận những môn học họ đã học hoặc văn bằng mà họ có;

* Đối với một số nghề, đặc biệt các nghề liên quan trực tiếp đến an toàn xã hội, như nghề y, kỹ thuật, luật pháp, kế toán công, muốn thi lấy giấy phép hành nghề bạn phải tốt nghiệp từ một trường được kiểm định;

* Nhiều người sử dụng lao động tư nhân không chấp nhận các môn học và văn bằng của một trường không được kiểm định.

Một tổ chức kiểm định được coi là một tổ chức kiểm định ‘được thừa nhận’ nếu họ là thành viên của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Cao học (CHEA) hoặc Hiệp hội các Tổ chức Kiểm định Chuyên ngành (ASPA). Thành viên của CHEA hoặc ASPA là một dấu hiệu cho biết độ tin cậy của một hiệp hội kiểm định chương trình. Để có danh sách đầy đủ và cập nhật về các tổ chức kiểm định chương trình được CHEA thừa nhận

Để kiểm tra việc kiểm định, vào trang web của trường để xem trường giới thiệu đã được tổ chức nào kiểm định. Bạn cũng có thể hỏi nhân viên tuyển dụng hay tư vấn của trường. Kế đến tham khảo qua các trang mạng trên để xem tổ chức kiểm định này có được thừa nhận không.

CÁC NGUỒN CUNG CẤP THÔNG TIN

Trang web của trường

 Hầu hết các trường đại học đều có trang web cung cấp đầy đủ thông tin về các chương trình học lấy bằng cấp, thủ tục xin học, các bộ môn, các tiện nghi trong trường và các chủ đề khác. Rất nhiều trang web cũng cung cấp địa chỉ email của các sinh viên đang theo học tại trường, những người sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn về việc xin học và cuộc sống trong trường. Khi bạn đã thu hẹp được số trường bạn quan tâm, bạn nên gởi email cho một vài nhân viên tuyển sinh, cũng như cho một vài sinh viên đang học, để nhận được giải đáp cho các vấn đề cụ thể hơn trước khi bạn ra quyết định cuối cùng xem có nên nộp hồ sơ không.

Tìm thông tin trên mạng

Một số trang web độc lập với các trường cho phép bạn tìm kiếm trường theo môn học mà bạn quan tâm, theo vị trí địa lý hoặc theo một loạt các tiêu chí khác mà bạn đưa ra. Tìm kiếm các thông tin này mất thời gian nhưng rất bổ ích. Các trang web xếp hạng trường cũng là một nguồn thông tin.

Triển lãm giáo dục

Trung tâm thông tin và tư vấn giáo dục gần nơi bạn ở nhất có thể thông báo cho bạn biết khi nào có triển lãm giáo dục hoặc các hình thức tương tự và ở đó, bạn sẽ có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với các nhân viên tuyển sinh. Nhiều cuộc triển lãm diễn ra vào mùa xuân hoặc mùa thu trước khi bạn có ý định bắt đầu học nên bạn cần sớm tìm hiểu.

Tóm lại, chọn trường là một quyết định “đầu tư,” một quyết định đòi hỏi bạn bỏ nhiều thời gian nghiên cứu tìm kiếm thông tin và so sách các khả năng, cơ hội. Thời gian bỏ ra sẽ ảnh hưởng lớn lao đến nhiều năm sau này mà có thể bạn chưa kịp nhận ra. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian và đầu tư một cách khôn ngoan.

Rate this post

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646