Danh sách 10 trường luật nổi tiếng tại Mỹ

Mới đây trang US news đã công bố 10 trường luật danh giá nhất nước Mỹ. Các trường được đánh giá theo bộ 12 tiêu chí gồm: Đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn đầu vào, tỷ lệ sinh viên xin việc thành công, tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn của Bar, cơ sở vật chất của các trường,… Sau đó các dữ liệu được phân tích, tổng hợp và các trường được chấm trên thang điểm 100.

1. Yale University

Học phí: 52.525 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 638 sinh viên

 

2. Stanford University

Học phí: 49.179 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 571 sinh viên

 

3. Harvard University

Học phí: 48.786 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 1679 sinh viên

 

4. Columbia University

Học phí: 52.902 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 1.331 sinh viên

 

5. University of Chicago

Học phí: 47.502 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 624 sinh viên

 

6. New York University

Học phí: 48.950 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 1.464 sinh viên

 

7. University of California—Berkeley (đồng hạng)

Học phí: 50.163 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 869 sinh viên

 

7. University of Pennsylvania (đồng hạng)

Học phí: 50.718 USD/năm

Số lượng tuyển sinh: 805 sinh viên

 

7. University of Virginia (đồng hạng)

Học phí: 44.600 USD/năm (cư dân trong bang), 49.600USD/năm (cư dân ngoài bang)

Số lượng tuyển sinh: 1093 sinh viên

 

10. University of Michigan–Ann Arbor

Học phí: 46.830 USD/năm (cư dân trong bang), 49.740USD/năm (cư dân ngoài bang)

Số lượng tuyển sinh: 1149 sinh viên

 

 

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646