Học bổng Quota Scheme chính phủ Na Uy

Học bổng Quota Scheme chính phủ Na Uy

 Chương trình học bổng chính phủ Quota Scheme Norwegian cho sinh viên Quốc tế từ các nước đang phát triển du học tại Na Uy Quốc gia: Na Uy Ngành: Cơ khí, Công nghệ, Giáo Dục và Đào Tạo, Khoa học ứng dụng, Khoa học cơ bản, Kiến trúc, Xây dựng, Quy hoạch, Kinh doanh và quản lý, Luật, Nhân văn, Y tế và