Học bổng tài năng IN – Wallonie – Bruxelles International

Học bổng tài năng IN – Wallonie – Bruxelles International

Wallonie – Bruxelles International (WBI) – Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Wallonie-Bruxelles (Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và vùng Wallonie) thành lập chương trình học bổng tài năng IN.WBI với mục tiêu tạo điều kiện cho những cán bộ giỏi và nghiên cứu sinh xuất sắc của các nước có thể nâng