Du Học Ba Lan – Đại Học Silesia

Du Học Ba Lan – Đại Học Silesia

Đại Học Silesia – trường công lập lớn nhất ở Ba Lan >> Du học Ba Lan – Đại học Wroclaw Đại học Silesia tại Katowice tại một trong những trường đại học công lập lớn và năng động nhất ở Ba Lan. Được thành lập vào năm 1968, giảng dạy cho  trên 30.000 sinh