Cách làm nổi bật hồ sơ du học

Cách làm nổi bật hồ sơ du học

Muốn hồ sơ du học của mình nổi bật, ứng viên cần nhấn mạnh những kỹ năng mềm ngoài điểm số và thành tích. Trang US News gợi ý những yếu tố phụ cần nhấn mạnh. Các hoạt động ngoại khóa quốc tế Một trong những cách ứng viên có thể chứng minh mình sẵn…

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646