Chăm sóc y tế và bảo hiểm du học Séc

Chăm sóc y tế và bảo hiểm du học Séc

Cộng hòa Séc có một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt nhất ở Trung Âu và công dân được cung cấp bảo hiểm gần như toàn dân thông qua chủ lao động của họ. Chăm sóc sức khỏe được cung cấp bởi cả cơ sở y tế nhà nước và tư nhân….

Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế khi du học Mỹ

Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế khi du học Mỹ

Du học sinh sẽ phải chuẩn bị rất nhiều trước khi học kỳ mùa thu bắt đầu. Một trong những điều quan trọng nhất để kiểm tra danh sách việc cần làm trước khi qua Mỹ du học là bạn phải có bảo hiểm y tế, vì nhiều trường yêu cầu bảo hiểm phải kéo…

Gấp gọi Hotline: 0909 731 646

Gọi:0909.731.646 Nhắn tin Facebook Zalo:0909.731.646 Viber:0909.731.646